2004-09-30 10:05:49

Téma Svetového dňa médií zverejnená


Vatikán:„Masovokomunikačné prostriedky v službe porozumenia medzi národmi“ – to je téma, ktorú vybral Ján Pavol II. na slávenie Svetového dňa masmédií. „Téma –uviedol arcibiskup John Foley, predseda Pápežskej rady pre masovokomunikačné prostriedky – odráža túžbu, aby médiá prispievali ku skutočnému dialógu a vzájomnému porozumeniu medzi ľuďmi“.

Svetový deň médií sa slávi každoročne v nedeľu pred Turícami. Nasledujúci bude 8. mája 2005. Posolstvo Svätého Otca k tomuto dňu je tradične zverejnené v deň liturgickej spomienky na svätého Františka Saleského 24. januára, patróna novinárov a spisovateľov.All the contents on this site are copyrighted ©.