2004-09-23 08:50:45

Rusi, ktorí utiekli v roku 1982 zo Sovietskeho zväzu sa prišli poďakovať za pomoc Jánovi Pavlovi II.


Taliansko: Sedem ruských protestantov, ktorí v 80-tych rokoch utiekli pred prenasledovaním z bývalého Sovietskeho zväzu prišlo do Ríma, aby sa poďakovali Jánovi Pavlovi II. a talianskemu parlamentu za poskytnutú pomoc po úteku.V poďakovaní pápežovi na koncistredajšej generálnej audiencie sedem bývalých utečencov vyjadrilovďaku talianskym katolíkom a všetkým Talianom za pomoc, ktorú od nich dostali v ťažkých časoch.

„Keď chodím po Spojených štátoch – uviedol hovorca delegácie Jevgenij Bresenden, ktorý strávil niekoľko rokov v koncentračnom tábore v Rusku, moji spoločníci neustále spomínajú na svoj prechodný pobyt v Taliansku. Často sú to dojemné svedectvádobroty a pohostinstva Talianov. Preto sa zrodila myšlienka prejaviť našu vďačnosť aj oficiálnym spôsobom Jánovi Pavlovi II. a katolíkom, ktorých reprezentuje akoaj talianskemu ľudu“.

Jevgenij Bresenden porozprával aj o svojom stretnutí s Jánom Pavlom II.„26. mája 1982, hneď ako som prišiel zo Sovietskeho zväzu som bol prijatý pápežom. Poprosil som ho o pomoc pre rodiny utečencov, z ktorých niektoré mali aj 13 detí. Pápež ma vypočul, pomoc prisľúbil a slovo dodržal. Od neho osobne, od Katolíckej cirkvi, a konkrétne aj od Ruského ekumenického centra v Ríme sme dostali všetku potrebnú pomoc“.All the contents on this site are copyrighted ©.