2004-09-21 08:08:05

Príhovor Jána Pavla II. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán:Aj v nedeľu 19. septembra, ako zvyčajne, sa Ján Pavol II. vo svojom letnom sídel v Castel Gandolfe modlil spolu s pútnikmi pravidelnú modlitbu Anjel Pána. Prítomným sa predtým prihovoril týmito slovami:

„Človek, stojaci zoči voči zlu, ktoré sa vo svete prejavuje v rozličných formách, si trýznený a ohromený kladie otázku: „Prečo?“

Naúsvite tretieho tisícročia, požehnaného Veľkým jubileom a bohatým na toľké sľubnémožnosti, je ľudstvo však poznačené otrasným šírením terorizmu. Reťaz atentátov na ľudský život nekončí. Uvádza do zmätku, znepokojuje svedomie a vyvoláva vo veriacich stále tú istú ťažkú otázku, ktorá sa často objavuje v žalmoch: „Prečo,Pane? Ako dlho ešte?“

Boh odpovedal na túto úzkostlivú otázku, ktorá vyviera z pohoršenia zla, nie nejakým vysvetľovaním zásad, ako by sa chcel ospravedlniť, ale obetovaním vlastného Syna na Kríži. V Ježišovej smrti sa stretáva zdanlivé víťazstvo zla a konečné víťazstvo dobra. Je to najtemnejšia chvíľa ľudských dejín ale aj zjavenie Božej slávy; bod zlomu, stred príťažlivosti a nového usporiadania vesmíru. „Ja – povedal Pán Ježiš – až budem vyvýšený od zeme, všetkých pritiahnem k sebe“ (Jn 12,32).

Kristov kríž je pre veriacich obrazom nádeje, lebo na ňom sa naplnil spásonosný plán Božej lásky. Preto nás liturgia pred niekoľkými dňami pozvala sláviť Povýšenie svätého Kríža, sviatok, z ktorého veriaci čerpajú posilu a odvahu.

S pohľadom upretým na ukrižovaného Krista a v duchovnom spojení s Pannou Máriou posilnení mocou zmŕtvychvstania pokračujme v našom putovaní.“All the contents on this site are copyrighted ©.