2004-09-21 08:19:53

Kurz o nulite manželstva


Rím:Na Pápežskej univerzite Svätého Kríža sa v sobotu 18. septembra skončil kurz o procesoch v cirkevnom práve ohľadom manželskej nulity. Nakoľko počet káuz na overenie nulity manželstva rastie, Cirkev stojí pred výzvou správne pripraviť budúce manželské páry, aby si overili, „či u nich existuje skutočná vôľa spojiť sa v manželstve na celý život“. Uviedol to dekan fakulty kanonického práva, profesorEduardo Baura. „To ale nezmenšujeúlohu cirkevných tribunálov, ktorá pozostáva z overenia pravdy v momente, keď sa prijímala sviatosť manželstva a nie stav, keď sa otvorila kauza“.

Počas kurzu boli účastníkom predstavené aj štatistické údaje za rok 2002, ktoré poukazujú na to, že ľudia v celom svete sa veľmi často obracajú na cirkevný tribunál so žiadosťou o preverenie manželskej nulity. Napríklad v roku 2002 v celom svete prebiehalo 56 236 riadnych procesov, z ktorých u viac ako 46 tisíc bola nulita manželstva potvrdená. Medzi dôvodmi žiadostí o overenie nulity manželstva sú najčastejšie „predstieranie“ a „neschopnosť“, ktorú často predstavujú psychické poruchy jednej zo stránok.

Počet káuz overenia manželskej nulity vo svete nám hovorí, že nejde o bezvýznamný, alebo čisto akademický problém, ale o realitu, ktorú netreba podceniť. Na kurze organizovanom Pápežskou univerzitou Svätého Kríža bolo prítomných 200účastníkov z 33 krajín sveta.All the contents on this site are copyrighted ©.