2004-09-10 14:58:39

Stretnutie katolícko-pravoslávnej komisie


Rusko:V druhej polovici septembra sa v Moskve stretne katolícko-pravoslávna pracovná skupina, aby rokovala o konkrétnych prípadoch tzv. katolíckeho prozelytizmu v Rusku. Pracovná skupina bola zriadená po februárovej návšteve kardinála Waltera Kaspera, predsedu Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov u pravoslávneho patriarchu Alexeja II. Zo strany Katolíckej cirkvi sú jej členmi, páter Igor Kovalevskij, páter Jozef Maj a Jean-Francois Thiry, riaditeľ kultúrneho centra Knižnica ducha v Moskve. Pravoslávnu cirkev v nej zastupujú Vsevolod Chaplin, podpredseda sekcie pre vzťahy so zahraničím moskovského patriarchátu, Igor Vyzhanov, zodpovedný za vzťahy s Katolíckou cirkvou a Ivan Lapidus. Prvé stretnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo od 5. do 7. mája v Moskve a ako uviedol hovorca, páter Kovalevskij: „jej atmosféra bola veľmi priateľská. Dúfame, že tieto stretnutia prispejú k zlepšeniu vzájomných vzťahov našich cirkví ako na formálnej, tak aj neformálnej úrovni“.

Práca skupiny na nasledujúcom stretnutí bude spočívať vo vypracovaní kódexu správania, analyzujúc konkrétne prípady prozelytizmu. „Dúfam, dodáva páter Kovalevskij, že politika všeobecných obvinení o invázii kanonických území, alebo o prozelytizme nebude viac v budúcnosti používaná a že my ako náboženská menšina budeme môcť vyznávať našu vieruv pokoji a v spolupráci s Pravoslávnou cirkvou“.All the contents on this site are copyrighted ©.