2004-09-08 15:45:14

Príhovor Ján Pavla II. na generálnej audiencii v stredu 8. septembra


Vatiká:Na dnešnej generálnej audiencii v Aule Pavla VI. bolo prítomných vyše 7500 pútnikov z 19 krajín. Svätý Otec hovoril o dnešnom sviatku Narodenia Panny Márie a o nezmyselnom utrpení detí.

Liturgia nám dnes pripomína Narodenie Panny Márie. Tento sviatok, ktorý sa teší veľkej ľudovej zbožnosti a úcte, nás privádza uctiť si aj Máriu ako dieťa, ako najčistejšiu zornicu vykúpenia. Rozjímame o dievčatku ako každom inom, ale zároveň ako o jedinečnej deve, ktorá bola požehnaná medzi všetkými ženami. Panna Mária je nepoškvrnená „dcéra Siona“, ktorá bola povolaná stať sa Matkou Mesiáša.

Keď hľadíme na Máriu ako na dieťa, ako by sme mohli nemyslieť na toľké bezbranné deti v osetskom Beslane, ktoré sa stali obeťami barbarského únosu a potom boli zákerne zabité? Boli v škole, v mieste, kde sa človek učí žiť podľa hodnôt, ktoré dávajú zmysel dejinám, kultúre a civilizáciám národov, vzájomnému rešpektu, solidarite, spravodlivosti a pokoju. V školskej budove však zažili násilie, potupu, nenávisť a smrť – všetko toto sú dôsledky krutého fanatizmu a pohŕdania človekom.

Náš pohľad v tejto chvíli patrí aj ostatným všetkým nevinným deťom v každom kúte sveta, ktoré sú obeťami násilia dospelých. Sú to deti, ktoré nútia brať do rúk zbrane a ktoré sú vychovávané nenávidieť a zabíjať, deti, ktoré posielajú žobrať na ulicu, aby ich vykorisťovali a tak ľahko získali peniaze, sú to deti, ktorých dospelí týrajú, ponižujú a zneužívajú, deti, ktoré sú pozbavené tepla rodiny a nádeje do budúcnosti, deti, ktoré nachádzajú smrť v mnohých konfliktoch v rozličných častiach sveta.

Nárek bolesti zničeného detstva, poníženého vo svojej dôstojnosti, je veľmi veľký. Toto musí otriasť každým z nás. Drahí bratia a sestry, stojac pred kolískou malej Márie, obnovme si vedomie svojej povinnosti brániť a chrániť deti, tieto jemné stvorenia a budovať pre nich pokojnú budúcnosť. Modlime sa, aby boli pre nich vytvorené podmienky pokojného a istého života.

Po tejto úvahe Svätého Otca nasledovali spoločné modlitby prítomných pútnikov za trpiace deti na celom svete:
- Modlime sa za deti v Beslane, ktoré boli násilím vytrhnuté zo života, práve v deň, keď sa chystali začať školský rok i za ich rodičov, príbuzných a priateľov, čo zahynuli spolu s nimi, aby im Pán Boh vo svojom milosrdenstve otvoril naširoko brány svojho domu.
-Modlime sa za ranených, za rodiny obetí i za všetkých členov komunityv Beslane, ktorí s rozjatreným srdcom plačú nad smrťou svojich drahých, aby posilnení svetlom viery a podporovaní solidaritou toľkých ľudí vo svete, dokázali odpustiť tým, čo im ublížili.
-Modlime sa za všetky deti na celej zemi, ktoré trpia a zomierajú vnásilí a utrpení, ktoré im spôsobujú dospelí, aby im Pán dal pocítiť úľavu a svoju lásku a aby zlomil tvrdosť srdca tých, ktorí sú príčinou ich utrpenia.
- Modlime sa za všetkých, ktorí boli unesení v ťažko trápenej krajine, v Iraku, osobitne za dve mladé dobrovoľníčky, unesené včera v Bagdade, aby s nimi zaobchádzali s úctou a aby ich čím skôr zdravé vrátili láske ich drahých.
- Modlime sa za spravodlivosť a pokoj vo svete, aby Pán osvietil mysle tých, ktorým ich zatemnila nenávisť, aby im otvoril srdcia k dialógu a zmiereniu, aby sa tak mohla budovať budúcnosť nádeje a pokoja.

Spoločné modlitby zakončil Svätý Otec:

Bože, Otče náš, ty si stvoril ľudí, aby žili vo vzájomnom spoločenstve. Daj, aby sme pochopili, že každé dieťa je bohatstvom ľudstva a že násilie voči druhým je slepou uličkou, ktorá nevedie do budúcnosti. O to ťa prosíme na príhovor Panny Márie, matky nášho Pána Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Na dnešnej audiencii boli aj slovenskí pútnici. Ján Pavol II. ich takto pozdravil:

Srdečne pozdravujem slovenských pútnikov. Drahí bratia a sestry, ďakujem vám za vašu návštevu. Zatiaľ, čo rád zvolávam na vás a na vaše rodiny trvalú Božiu pomoc, zo srdca vám udeľujem osobitné požehnanie, ktoré rozširujem na celý slovenský národ. Pochválený buď Ježiš Kristus!

Na záver audiencie po modlitbe Pána Svätý Otec udelil všetkým svoje apoštolské požehnanie.All the contents on this site are copyrighted ©.