2004-09-06 16:53:20

V Prešove otvorili gymnázium blahoslaveného biskupa Pavla Gojdiča


Slovensko:Vo štvrtok 2. septembra 2004, bolo v Prešove slávnostne otvorenéGymnázium blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča, ktorého zriaďovateľom je Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove. Slávnosti sa zúčastnili okrem žiakov novootvoreného gymnázia a Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkéhoaj predstavitelia rímskokatolíckej, pravoslávnej a evanjelickej cirkvi z Prešova. Prítomný bol aj primátor mesta Prešov a ďalší predstavitelia samosprávy a štátnej správy. Biskup Ján Babjak pri tej príležitosti žiakom zaželal, aby sa im ich nová škola stala miestom dozrievania vo viere, aby sme sa všetci stávali svedkami Ježiša Krista uprostred dnešného sveta. Nové gymnázium je siedmou cirkevnou školou Prešovskej
eparchie. Nadväzuje na gréckokatolícke gymnázium, ktoré v Prešove založil ešte blahoslavený biskup Gojdič. V tomto školskom roku začína s dvomi triedami prvého ročníka, do ktorých sa prihlásilo 47 žiakov.All the contents on this site are copyrighted ©.