2004-09-04 13:12:06

Košická diecéza má 200 rokov


Slovensko:Pri príležitosti 200. výročia zriadenia Košickej diecézy sa dnes vo všetkých kostoloch Košickej arcidiecézy čítal pastiersky list arcibiskupa-metropolitu Alojza Tkáča. Z jeho obsahu vyberáme:

Pán Boh nám dáva tú milosť a výsadu, že môžeme osláviť krásne jubileum našej Košickej arcidiecézy. S radosťou konštatujeme:„Toto je deň, ktorý nám dal Pán ...“Je to deň a chvíľa, kedy Pánu Bohu môžeme zaspievať:„Teba, Bože, chválime ...“Dnes, slávením sv. omše pri obzretí sa do minulosti Pánu Bohu ďakujeme; ale zároveň pri očakávaní toho, čo v budúcnosti má prísť, Pána Boha prosíme:„Zostaň s nami, Pane ...“Za všetko nech je Pán Boh pochválený!

Diecéza a samozrejme veriaci za dvestoročného trvania zažili mnoho. Sociálne pomery a životné podmienky neboli ľahké, život bol naozaj ťažký. Preto mnohí opúšťali svoju domovinu a za prácou a živobytím odchádzali do cudziny, najviac do Ameriky. Mnohí sa vrátili, ale veľká časť tam zostala natrvalo. Podľa triezvych odhadov vysťahovalo sa zo Slovenska a azda najviac z Košickej diecézy vyše pol milióna obyvateľov.

Desaťročia bolo treba čeliť odnárodňovacím pokusom, prebiehal zápas o uchovanie materinskej reči a národnej identity. Diecéza zažila vznik nových štátnych útvarov. Potom koncom tridsiatych rokov a počas trvania Slovenského štátu a hroznej II. svetovej vojny bola diecéza rozdelená. Jedno z najťažších období diecéza prežívala v štyroch desaťročiach komunistickej totality a normalizácie – až do roku 1989. Po smrti biskupa Jozefa Čárskeho v roku 1962 nemala 28 rokov biskupa... Keď sa zdalo, že diecéza je v patovej, ťažko riešiteľnej situácii, prichádza november 1989 a s ním aj pád komunizmu. Pán Boh nám dáva vzácny dar: slobodu.

Medzi najvýznamnejšie udalosti v živote diecézy patrí jej povýšenie na arcidiecézu so sufragánnymi biskupstvami Rožňava a Spiš v marci 1995 a potom návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. v júli 1995, kedy pri sv. omši na košickom letisku vyhlásil Troch blahoslavených košických mučeníkov za svätých. Postavili sme asi 130 nových chrámov, ďalšie boli obnovené a zariadené podľa liturgických noriem.

Drahí veriaci, viac rokov pred týmto jubileom som uvažoval, čo by malo byť trvalým pamätníkom dvestoročnice našej diecézy. Rozhodol som sa, že to bude Diecézna synoda, ktorú vyhlásim na sviatok patróna našej arcidiecézy – svätého Andreja apoštola 30. novembra tohto roku.All the contents on this site are copyrighted ©.