2004-07-30 15:45:27

Nová evanjelizácia v Keni


Keňa:10 rokov po Synode afrických biskupov, Katolícka cirkev v Keni ohlásila úmysel začať obnovenú evanjelizáciu krajiny a afrického kontinentu. V tejto súvislosti miestni biskupi vydali pastiersky list s názvom „Evanjelizácia v Keni“. Biskupi v ňom predovšetkým menujú niektoré pozitíva, ktoré sa dosiahli v krajine. „Po prvý raz po desiatich rokoch, národ cíti skutočnú nádej. Chybné kroky a kriminálne zločiny minulosti vyšetrujú súdy. Za okrádanie krajiny sa zodpovedajú bývalí vedúci predstavitelia. Najchudobnejšie deti majú možnosť navštevovať školu. Ľudia sa môžu slobodne vyjadriť bez obavy, že budú prenasledovaní“.

V Keni však zostáva ešte veľa problémov, ktoré treba vyriešiť. Biskupi poukazujú hlavne na „rastúcu neistotu, agresiu a násilie“, ktoré spôsobujú, že „nádej, o ktorej sme hovorili je ohrozená aj sebectvom tých, na ktorých pozeráme ako na vodcov“. Biskupská konferencia vyjadruje tiež obavy z rastúceho konzumizmu, ktorý živia predovšetkým médiá. „To vedie k úpadku morálky a zanedbávaniu etických hodnôt. Z týchto dôvodov – uvádza list – si želáme upriamiť pozornosť katolíkov a všetkých ľudí dobrej vôle, aby zastavili tieto tendencie ešte predtým než bude neskoro. To, čo v súčasnosti v Keni potrebujeme, je nová evanjelizácia“. Biskupi pripomínajú, že iba prostredníctvom Krista, môže človek stretnúť Boh, a preto prvým radikálnym krokom, ktorý musíme uskutočniť je premena srdca, mentality a našich postojov.All the contents on this site are copyrighted ©.