2004-07-20 15:34:52

72 ročný novokňaz na Srí Lanke


Srí Lanka: Bývalý podnikateľ a profesor, dnes na dôchodku, 72 ročný vdovec Philip Motha sa stal kňazom. Vysvätil ho Mons. Oswald Gomis, arcibiskup hlavného mesta Colomba. „Keď ma Pán povolal, hovorí 72 ročný novokňaz, rozhodol som sa vstúpiť do seminára“. Don Motha pochádza zo Srí Lanky. Jeho rodina vlastnila v indickom Bangalore hotely. V 60 rokoch emigroval do Singapúru. Po štúdiách architektúry pôsobil na univerzitách v Londýne a v Singapúre, kde bol aj dekanom fakulty architektúry. V roku 1990 sa stal predsedom združenia podnikateľov Srí Lanky a Singapúru. Manželka mu zomrela v roku 1994. Do seminára vstúpil v indickom Bangalore v roku 2000, kde úspešne skončil filozofické a teologické štúdiá. (Sarnews 13 lug. - MANCINI)All the contents on this site are copyrighted ©.