2004-07-16 18:01:03

Abbe Pierre dostal najvyššie francúzske vyznamenanie


Farncúzsko:Zakladateľ komunity Emmaus, katolícky kňazabbe Pierre, dostal 14. júla, pri príležitosti francúzskeho štátneho sviatku, jedno z najvyšších štátnych vyznamenaní:Veľký kríž čestnej légie. V súčasnosti na celom svete jestvuje 350 komunít Emmaus. Ich členovia sa venujú predovšetkým chudobným a ľuďom z okraja ľudskej spoločnosti. Abbé Pierre sa narodil v roku 1912 v Lyone, v bohatej rodine. Po štúdiách na jezuitskom kolégiu sa stal kapucínom. Po niekoľkých rokoch však opúšťa rehoľný život, aby sa ako poslanec parlamentu, neskôr ako kňaz venoval predovšetkým tým, ktorí trpia na následky nespravodlivosti: židia, bezdomovci, chudobní a vytlačení na okraj spoločnosti. Prvú Komunitu Emmaus založil v roku 1941.All the contents on this site are copyrighted ©.