2004-07-10 15:07:12

Potrebujeme novú kreativitu lásky


Vatikán:Aby sa dosiahlo rovnejšie rozdeľovanie zdrojov vo svete je dnes potrebná nová kreativita lásky, ktorá by bola schopná zastaviť extrémnu chudobu, ktorá postihuje milióny osôb. To je hlavnou myšlienkou posolstva Jána Pavla II., ktoré adresoval kardinálovi Renatovi Martinovi, predsedovi Pápežskej rady „Spravodlivosť a pokoj“ pri príležitosti medzinárodného seminára: „Chudoba a globalizácia: peniaze pre rozvoj“.

„Extrémna chudoba, ktorá postihuje milióny osôb – napísal ďalej pápež – je príčinou vážneho znepokojenia medzinárodného spoločenstva a Cirkvi. Cirkev povzbudzuje a podporuje iniciatívy v rôznych častiach sveta, ktoré majú za cieľ znížiť počet chudobných ľudí do roku 2015. V tejto súvislosti – dodal Svätý Otec – verím, že vlády bohatých i chudobných národov prevezmú na seba zodpovednosť za vlastné, ako aj iné národy“.All the contents on this site are copyrighted ©.