2004-07-09 16:22:30

Náboženský anachronizmus v Španielsku


Španielsko:Univerzita kráľa Juana Carlosa v španielskom Madride zorganizovala sympózium na tému: „Cirkev, spoločnosť a politika v spoločnosti 21. storočia“. Predseda španielskej biskupskej konferencie, kardinál Antonio Rouco Varela, na nej uviedol, že niektoré skupiny španielskej spoločnosti by chceli vrátiť Cirkev do obdobia moslimskej invázie. Zdôraznil tiež, že „úloha Katolíckej cirkvi je jasne definovaná, okrem iného aj v Ústave. Ide o úlohu, ktorá zaručuje a posväcuje právo na náboženskú slobodu, a uznáva osobitný význam Cirkvi, ktorá je garantom tohto práva. Neuznávať túto úlohu, znamená žiť mimo reality. Niektorí nás chcú vrátiť späť do roku 711, ale my žijeme v roku 2004 a chceme čeliť problémom nástrojmi súčasnej doby“ – zdôraznilkardinál Varela.

Predseda biskupskej konferencieďalej uviedol, že Španielsko je krajinou s katolíckou väčšinou: „Existuje aj hranica pre právo na náboženskú slobodu, ktorá musí brať ohľad na praktizovanie iných práv. Ak niektoré vierovyznania útočia proti ľudským právam, musia byť obmedzené. Zároveň aj štát si musí uvedomiť svoje hranice. Ak ich prekročí, je tu nebezpečenstvo, že nebude viac demokratický. Štát nie je oprávnený svojim obyvateľom nanucovať jediný druh viery".All the contents on this site are copyrighted ©.