2004-07-06 17:05:22

100 rokov prítomnosti karmelitánov v meste Sombor


Srbsko-Čierna Hora:Karmelitáni si v tomto roku pripomínajú 100. výročie svojho príchodu do mesta Sombor, ktoré sa nachádza vo Vojvodine, v Srbsko-čiernohorskej federácii. Pri tejto príležitosti sa tu uskutoční od 13. do 14. júla medzinárodné sympózium o histórii a príspevku karmelitánov. Na sviatok Karmelskej Panny Márie, sa ako každý rok, bude sláviť svätá omša v slovenčine, nemčine, chorvátčine a maďarčine. Počas roka sa každý mesiac uskutoční verejná prednáška na témy karmelitánskej histórie a duchov-nosti. Na území Vojvodiny žije aj do 100 tisíc ľudí, ktorí sa hlásia k slovenskej národnosti. Karmelitáni prišli pracovať do Šomboru v roku 1904. Tento kláštor sa stal východiskom aj pre chorvátskych karmelitánov, ktorí si neskôr založili svoju vlastnú provinciu.All the contents on this site are copyrighted ©.