2004-06-30 14:40:06

Generálna audiencia Jána Pavla II. v stredu 30. júna 2004


Vatikán:Na dnešnej generálnej audiencii v Aule Pavla VI. vo Vatikáne bolo prítomných vyše 13 tisíc pútnikov z 17 krajín. Ján Pavol II. sa vo svojej katechéze vrátil k hodnoteniu významu návštevy patriarchu Bartolomeja I. v Ríme a význame arcibiskupského pália.

„Ctení bratia v biskupskej službe, drahí bratia a sestry!

Včera sme slávili sviatok apoštolov Petra a Pavla, ktorí sú osobitným spôsobom uctievaní tu v Ríme, kde obidvaja spečatili krvou svoje svedectvo lásky k Pánovi. Slávnostná liturgia bola tento rok obohatená o bratskú účasť jeho Svätosti, ekumenického patriarchu Konštantinopolu, Bartolomeja I., aby sme si tak pripomenuli 40 rokov od historického stretnutia a objatia v Jeruzaleme, medzi mojim predchodcom, Božím služobníkom Pavlom VI., a ekumenickým patriarchom Atenagorom.

Vaša prítomnosť je príležitosťou zamyslieť sa nad významom starovekého zvyku odovzdania pálií. Od 9. storočia, arcibiskupi, ktorí boli menovaní pre metropolitné sídla, prijímali od pápeža osobitný liturgický znak, pálium, ktorý je znamením spoločenstva s Rímom. Tento znak, ktorý pápež nosí na všetkých slávnostných bohoslužbách, a metropoliti pri osobitných príležitostiach, je úzky pás z bielej vlny, ktorý sa kladie na plecia okolo krku. Každý rok je vyrobených toľko pálií, koľko je nových metropolitov. Pápež ich požehnáva počas prvých vešpier sviatku svätých Petra a Pavla, uložia sa do skrinky, ktorá sa nachádza vo Vatikánskej bazilike nad hrobom apoštola, aby nasledujúci deň boli odovzdané arcibiskupom.

Pálium aj dnes má jedinečný význam. Vyjadruje základný princíp spoločenstva, ktoré dáva formu cirkevnému životu v každom jeho aspekte. Pripomína, že takéto spoločenstvo je organické a hierarchické. Ukazuje, že Cirkev, aby bola jedna, potrebuje osobitnú službu Rímskej cirkvi a jej biskupa, hlavy biskupského kolégia (Pastores gregis, 56).

Ďalšímaspektom, ktorý obrad odovzdania pália vyzdvihuje, jekatolíckosťCirkvi. Ona bola poslaná Kristom, aby ohlasovala evanjelium všetkým národom a slúžila celému ľudstvu.

Drahí bratia a sestry! Mnohí z vás chceli byť po boku týchto kňazov pri tak významnej udalosti. Sú to vaši pastieri! Pozývam vás, aby ste zostali s nimi zjednotení a modlili sa za pastoračné poslanie, ku ktorému sú povolaní. Moje myšlienky patria aj ôsmym neprítomným metropolitom, ktorí prijmú pálium vo svojich sídlach.

Kristus všetkým, tak ako Petrovi, opakuje: Duc in altum! Pozýva nás, aby sme zatiahli na hlbinu a vydali sa s dôverou na more života, spoliehajúc sa na stálu podporu Márie, Božej Matky, i na príhovor apoštolov Petra a Pavla, ktorí svojou krvou zúrodnili začiatky Cirkvi“.All the contents on this site are copyrighted ©.