2004-06-28 15:20:34

Príhovor Jána Pavla II. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán:„V utorok, 29. júna, budeme sláviť sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla. Pri tejto príležitosti opäť s radosťou privítam vo Vatikáne jeho svätosť Bartolomeja I., Ekumenického patriarchu z Konštantínopolu. Spoločne si chceme pripomenúť historické stretnutie našich predchodcov, pápeža Pavla VI. a patriarchu Atenagora I. pred 40 rokmi v Jeruzaleme, pri ktorom sa objali na znak bratstva a pokoja. Udialo sa to počas púte, ktorú vykonal Pavol VI. v januári 1964, keď prebiehal II. Vatikánsky koncil.

A práve v novembri toho istého roku, konciloví otcovia schválili dekrétUnitatis Redintegratio. V ňom slávnostne potvrdzujú, že zjednotenie všetkých kresťanov je jedným z hlavných cieľov Koncilu a že k nemu musí smerovať všetko úsilie cirkevných inštitúcií a spoločenstiev (por. č. 1 a č. 18).

Počas tohto obdobia, napriek ťažkostiam, ktoré pretrvávajú, ekumenizmus urobil veľké kroky a v Božom ľude sa rozvinula citlivosť na ekumenizmus. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa stal pravidelnou udalosťou liturgického roku v diecézach a farnostiach. Mnohé cirkevné komunity a združenia, ktoré neustále venujú pozornosť vzájomnému poznaniu a priateľstvu medzi kresťanmi rozličných vyznaní, sa stále zjednocujú v dielach solidarity, spravodlivosti a pokoja.

V čase, keď sa pripravujeme prijať Ekumenického patriarchu, pozývam všet-kých, aby sa modlili za plnú jednotu kresťanov, prosiac o príhovor Pannu Máriu. Nech Svätá Božia Matka, ktorú si kresťania na Východe tak uctievajú, nám vyprosí, aby spomienka nastretnutie medzi Pavlom VI. a Atenagorom I. prispela k obnove úsilia o dosiahnutiu jednoty medzi katolíkmi a pravoslávnymi“.

Po modlitbe Anjel Pána Ján Pavol II. ešte dodal:

„V sobotu sme sláviliSvetový deň boja proti mučeniu. Nech spoločné úsilie inštitúcií a občanov pomôže k tomu, aby sa úplne opustilo toto neprijateľné porušovanie ľudských práv, ktoré je proti ľudskej dôstojnosti.

Pozdravujem izraelské a palestínske deti, ktoré so svojimi rodinami sú hosťami mesta Neapol. Spoločne chcú povedať svetu, že si želajú pokoj a zmierenie vo Svätej zemi. Hovoria to v mene svojich rodín, ktoré sa stali obeťami prebiehajúceho konfliktu. Je povinnosťou všetkých nesklamať tieto deti a pomôcť im, aby rástli v dôvere Bohu a iným.All the contents on this site are copyrighted ©.