2004-06-26 09:28:29

Rodina je zrkadlom spoločnosti a Európy


Taliansko:V Ríme prebieha sympózium, ktoré je venované situácii a vyhliadkam rodiny na Starom kontinente. Stretnutie sa koná v rámciMedzinárodného roku rodiny. Jehoúčastníkov prijal na audienciiJán Pavol II., ktorýv príhovore k nimpoznamenal, že si veľmi cení tému, o ktorej sa diskutuje, totiž rodinu, skrze ktorú je v hre budúcnosť Európy. „Možno povedať, že rodina je zrkadlom spoločnosti a koniec koncov aj Európy, ktorá sa buduje. Vývoj rodiny je a bude najdôležitejším prvkom kultúrneho a inštitucionálneho rozvoja Starého kontinentu. Preto je vhodné, aby univerzity, a najmä kresťanskí profesori pozorne sledovali situáciu v rodinách a usilovali sa predovšetkým u mladej generácie prebúdzať vedomie zodpovednosti.

Stretnutie rímskeho práva a kresťanského posolstva v prvom tisícročí dalo podnet k vzniku európskeho modelu rodiny, ktorý sa potom rozšíril do Ameriky a Oceánie. V polovici minulého storočia sa v hospodársky a spoločensky najviac rozvinutých spoločenstvách objavili prejavy hlbokej krízy s dôsledkami, ktoré sú pred zrakom všetkých. (...) Príčina tejto krízy je kultúrneho charakteru. Ale hoci dnes nové generácie veľmi silne priťahuje ideál tradičnej rodiny, takmer nie sú schopní prebrať za ňu na seba primeraným spôsobom zodpovednosť.

Cirkev je presvedčená, že napriek záporným, neraz dramatickým skúsenostiam dnešnej rodiny, je potrebné znovu potvrdiť platnosť manželského zväzku a rodiny, ktoré majú pôvod v múdrosti Božej vôle a svoje nenahraditeľné miesto v stvoriteľskom a spasiteľnom Božom pláne.All the contents on this site are copyrighted ©.