2004-05-26 08:42:49

Pocta dvom veľkým Slovákom žijúcim v Ríme


Rím:Veľvyslanectvá Slovenskej republiky v Taliansku a pri Svätej stolici v spolupráci so Slovenským inštitútom v Ríme dnes zorganizovali spomienkový večer pri príležitosti osemdesiatky dvoch významných Slovákov žijúcich v Ríme dlhé roky: Kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov a operného speváka majstra Ladislava Pudiša, bývalého nášho kolegu v rozhlase. Na stretnutí krajanov v Ríme bola aj delegácia z rodnej obce pána Pudiša, Bešeňovej na čele so starostom Martin Baranom, ktorý majstrovi Pudišovi odovzdal dekrét o nedávno udelenom čestnom občianstve obce. V rámci kultúrneho slovenského večera v Ríme bola otvorená aj výstava slovenskej maliarky Evy Bezurovej s názvom: „Kde sa rodí svetlo“.All the contents on this site are copyrighted ©.