2004-05-19 16:21:50

Svätý Otec pozdravil žijúcich poľských vojakov bitky o Monte Cassino


Vatikán:„Dnes sa osobitne chcem obrátiť na tých, čo sa zúčastnili bojov o Monte Cassino. Vaša prítomnosť pri príležitosti 60. výročia víťazstva, ktoré vďaka hrdinskému postoju armády vedenej generálom Andersom, otvorilo cestu na Rím. Bola to udalosť, na ktorú hrdo spomínajú celé generácie Poliakov. Monte Cassino sa tak stalo symbolom vznešených hodnôt poľského ducha a najmä odvahy a pripravenosti položiť svoj život za „našu i vašu slobodu“. Aká veľká musela byť pre mladé srdcia láska k vlasti, keď v cudzej zemi preliali svoju krv v nádeji na jej slobodu.. Po skončení vojny sme však museli ešte dlho čakať, aby sa táto nádej splnila. Dnes však môžeme Bohu ďakovať za túto veľkú milosť, ktorou je sloboda poľského ľudu. Toto je dar a úloha pre dnešnú generáciu. Prosím Pána Boha, aby poľskí predstavitelia i všetci Poliaci dokázali sa v spomienkach vrátiť na Monte Cassino, aby sa učili tejto láske k vlasti, ktorá dáva odvahu a silu ku veľkodušnému budovaniupriestoru slobody. Nech Pán Boh požehná tu všetkých prítomných i celú našu vlasť.All the contents on this site are copyrighted ©.