2004-05-17 18:19:14

Noví svätí: Hanibal Maria di Francia


Vatikán:Hanibal Maria di Francia, zakladateľ rogacionistov a Dcér Božej horlivosti, sa narodil v Messine, na Sicílii, 5. júla 1851. Jeho meno znamenáPán je požehnaný. Ešte ako diakon sa raz stretol s potulným obchodníkom, ktorý mu ukázal chudobnú a najviac preklínanú štvrť mesta –Avignone – ktorú všetci obyvatelia Messiny prezývali zlorečenou, preto že predstavovala veľké morálne a materiálne bahno. Hanibal sa narodil v bohatej rodine a o biede, ktorú prežívala azda väčšina ľudí v mestenemal ani potuchy.

Hneď po kňazskej vysviacke, v marci 1878, mu jeho biskup dal povolenie venovať sa sociálnemu apoštolátu a evanjelizácii týchto ľudí. Chcel ako dobrý pastier na vlastnej koži skúsiť to, čo prežívali oni sami. Práve tam sa u neho zrodila myšlienka vybudovať štruktúry na výchovu chudobných a opustených chlapcov a dievčat – sirotínce svätého Antona – aby týmto nešťastníkom pomohol začať nový život. Aby mohol vydržiavať tieto útulky, on hoci pochádzal z bohatej rodiny, sa nehanbil dať sa aj na žobranie, klopať na dvere a prosiť o pomoc. Inštitúty, ktoré založil, sa stali odbornými a umeleckými učilišťami rozličného zamerania.

Hanibal vedel vo svojom živote skĺbiť do jedného modlitbu a činnosť. S láskou hlásal Krista, úctu k Eucharistii, k Panne Márii a k svätým. Veľmi ho trápilo to, keď videl ako milióny ľudí trápi hlad a smäd po Bohu a že je málo kňazov. SlovoProste – po latinsky rogate – z Kristovej modlitby za povolania: „Proste teda Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju vinicu!“ - prischlo aj reholi, ktorú založil v roku 1897, Rogacionistov. Okrem nich založil tiež ženskú Kongregáciu Dcér Božej horlivosti.  Svätý Hanibal Maria di Francia zomrel 1. júna 1927.All the contents on this site are copyrighted ©.