2004-05-10 16:34:38

Príhovor Jána Pavla II. pred nedeľnou modlitbou Raduj sa nebies Kráľovná


Vatikán:Aj včera, na 5. veľkonočnú nedeľu, sa Ján Pavol II. objavil v okne svojej pracovne, aby sa spolu s prítomnými veriacimi zídenými na Námestí svätého Petra pomodlil pravidelnú modlitbu Raduj sa nebies Kráľovná. Predtým ich pozdravil týmito slovami.

„V mesiaci máji Boží ľud cíti potrebu prehĺbiť a zintenzívniť svoju úctu k Panne Márii, ktorej materská prítomnosť je oporou pre kresťanov i pre celý svet. Od čias, keď nazaretské dievča povedalo svoje „fiat“, jej „panenské a zároveň materské srdce, vždy verne sleduje dielo jej Syna a ide ku všetkým, ktorých Kristus objal a neustále objíma svojou nevyčerpateľnou láskou (Enc. Redemptor hominis, 22). Ak teda Kristovo milosrdenstvo je nevyčerpateľné takým je aj „matersky nevyčerpateľné“ nepoškvrnené Srdce jeho Matky (porov.ibid).

Pán Ježiš na kríži chcel na všetkých rozšíriť duchovné materstvo Panny Márie, a urobil to tým, že jej daroval milovaného učeníka za syna (porov. Jn 19,26). Od tých čias celé generácie veriacich ju vzývajú a utiekajú sa k nej s láskou a nádejou. A Panna Mária svoje materstvo prejavuje tým, „že je osobitne blízka človeku a všetkým jeho starostiam“ (Enc. Redemptor hominis, 22).

Ach, kiež by si ľudia uvedomovali tento mimoriadny dar! O čo ľahšie by sa cítili bratmi a sestrami a zriekli sa nenávisti a násilia, a mohli otvoriť svoje srdcia odpusteniu urážok a bezvýhradne rešpektovať dôstojnosť každého človeka. O niekoľko dní, 13. mája si pripomenieme zjavenie Panny Márie vo Fatime a jej výzvu k obráteniu. Modlime sa, milovaní bratia a sestry, aby aj ľudia našej doby prijali naliehavú výzvu tej, ktorá s láskou bdie nad Cirkvou a nad svetom.

Po modlitbe Regina Coeli Svätý Otec ešte dodal:
Dnes sa konal v Ríme Jarný maratón, ktorý mal štart na Námestí svätého Petra. Usporiadali ho katolícke školy diecézy v rámci „Sviatku školy“. Podobné iniciatívy sa uskutočňujú aj v iných mestách, najmä v Tridente. Srdečne pozdravujem učiteľov, žiakov i ich rodinných príslušníkov a povzbudzujem všetky školy, aby pokračovali v dôležitej službe výchovy nových generácií.

Žiaľ, toľkým deťom na svete sa nedostáva nijakého ani len základného vzdelania a nakoniec sú využívané ako lacné, manuálne pracovné sily. Pripomenie si to aj Svetový kongres proti vykorisťovaniu detskej práce, ktorý sa bude konať v nasledujúcich dňoch vo Florencii. Je mojím želaním, aby toto stretnutie dokázalo posilniť skutočné uznanie práv dieťaťa. Dnešný deň je aj Deň matiek. Nech Ježišova Matka chráni a posilňuje všetky matky na svete. Na záver Svätý Otec všetkým zaželal príjemnú nedeľu.All the contents on this site are copyrighted ©.