2004-05-03 14:08:46

Ján Pavol II. vysvätil 26 diakonov na kňazov


Vatikán:Pápež Ján Pavol II. slúžil v nedeľuDobrého pastierasvätú omšu, počas ktorej udelil sviatosť kňazstva 26 diakonom rímskej diecézy. 17 novokňazov je talianskej národnosti. Ďalší deviati pochádzajú zPerú, Panamy, Poľska, Maďarska, Španielska, Indie, Mexika, Madagaskaru a Rovníkovej Guiney.

Svätý otec novokňazov v homíliiokrem iného upozornil, „že sa stávajú kňazmi v dobe, v ktorej aj tu v Ríme silné tendencie kultúry by chceli vytrieť Boha zo života mladých i rodín. Ale vy sa nebojte: Boh vždy bude s vami! S jeho pomocou budete môcť kráčať cestami, ktoré vedú k srdcu každého človeka, aby ste mu hlásali, žeDobrý Pastier aj za neho položil život  lebo chce, abymal účasť na jeho tajomstve lásky a spásy. Aby ste však mohlivykonaťtoto potrebné dielo je žiaduce, aby Ježišvždy bol stredom vášho života. Buďte s ním  osobne zjednotenív modlitbe,  dennou osobnou meditáciou, vernosťou Liturgii hodín a predovšetkým každodenným nábožným slávením Eucharistie.Ak budete plní Boha, budete pravými apoštolmi novej evanjelizácie, pretože nik nemôže dať, čo nenosí vo svojom srdci. Nech vás sprevádza a je stále s vami Panna Mária, matkaDobrého Pastiera.“

Na konci svätej omše, pred modlitbou Raduj sanebies kráľovnaJán Pavol II. poznamenal, že „v týchto dňoch Európa prežíva ďalšiu významnú etapu svojich dejín, keď desať nových krajín vstúpilo do Európskej únie. Desať národov, ktoré pre svoju kultúru a tradície sa pokladali za európske, a teraz sa stali časťou tohto spoločenstva štátov“.

Ján Pavol II. potom upozornil, že „jednota európskych národov, ak má byťtrváca, nemôže byť iba hospodárskeho a politického charakteru. Ako som pripomenul počas mojej púte do Compostelly, v novembri 1982, duša Európyje jednotnou, pretože jej základom sú spoločné ľudské a kresťanské hodnoty. Dejiny a výchova európskych národov kráčazarovno s evanjelizáciou.Napriek duchovným krízam, ktoré poznačili život Starého kontinentu až do dnešných dní, jeho identita by bez kresťanstva bola nepochopiteľná.

Práve preto Cirkev chcela v ostatných rokoch viacerými príspevkami prispieť k upevneniu jej kultúrnej a duchovnej jednoty, osobitným spôsobom prostredníctvom špeciálnych synod pre Európu v rokoch 1990 a 1999. Životná miazga Evanjelia Európe môže zabezpečiť rozvoj, ktorýje v súlade s jej identitou, v slobode a solidarite, v spravodlivosti a mieri. Iba Európa, ktorá neodstráni, ale odhalí vlastné kresťanské korene, budemôcť byťna výškeúloh, ktoré ju čakajú v treťom tisícročí: mier, dialóg medzi kultúrami a náboženstvami,aochrana prírody. Všetci, ktorí veria v Ježiša Krista, na západe i na východe Európy, aj vďaka otvorenej a úprimnej ekumenickej spolupráci, sú povolaní ponúknuť svoj vlastný príspevok.

Panne Márii, Matke nádeje,ako aj svätcom, ktorých si uctievame ako patrónov Európy, zverujeme prítomnosť i budúcnosť kontinentu.All the contents on this site are copyrighted ©.