2004-02-28 14:37:02

Kardinál Lustiger kritizuje schválený zákon o náboženských symboloch vo Francúzsku


Taliansko:Taliansky katolícky denníkAvvenirev sobotu, vsúvislosti s práve skončenou úradnou návštevouad limina apostolorumfrancúzskych biskupov, priniesol rozhovor s parížskym kardinálom, Jean Marie Lustigerom.Okrem iného sa v ňom vyjadril k vzťahu štátu a Cirkvi vo Francúzsku po prijatí nového zákona o náboženských symboloch. „Aj keďtu išlo oúsilie čeliť extrémom islamizmu,povedal,v skutočnosti zákon vnáša riziko obmedzenia slobody všetkých náboženstiev. Biskupi preto vyjadrili svoje výhrady proti nemu. Jeho praktická aplikácia budeurčite veľmi zložitá a diskusia, ktorá sa v tejto súvislosti vo Francúzsku rozprúdila, rozvášnila násilné kritiky voči všetkým náboženstvám, osobitne proti katolicizmu“.

Na otázku aké sú najnaliehavejšie problémy pre Cirkev vo Francúzsku, kardinál Lustiger odpovedá: „V zásade sú tie isté, ako v celej západnej Európe: Kríza zmyslu života, spustnutie mravov a rodín, či rapídny pokles narodených detí. Staré osvedčené formy života boli počas krátkeho obdobia zničené koncentráciou obyvateľstva v mestách. Nádej nám však ponúkajú nové generácie a z nich už vychádzajú apoštoli dnešnej spoločnosti.

Veľký pozitívny výsledok zanechal Svetový deň mládeže so Svätým Otcom, ktorý sa konal v Paríži v roku 1997. Cítime ho najmä v tom, že v celom Francúzsku prebudilpastoráciu mládeže a spolu s rokom Veľkého jubilea 2000 znamená novúetapu v dejinách Cirkvi vo Francúzsku, obdobie novej evanjelizácie.All the contents on this site are copyrighted ©.