2004-02-19 16:24:48

Výsledky koledníckej akcie Dobrá novina


Slovensko:Do deviateho ročníka koledníckej akcieDobrá novinaprebiehajúcej na prelome rokov 2003/2004 sa zapojilo 19 586 detí a4519 dospelých v 915 obciach Slovenska. Z výťažku zbierky, ktorá priniesla 11 726 627 korún, budú podporené rozvojové projekty na africkom kontinente.

„Veľmi oceňujem nasadenie koledníkov počas vianočných sviatkov. To, že sa do koledníckej akcie zapája stále viac detí a dospelých, je pre mňa znakom, že spolupráca s rozvojovými krajinami a rozmer solidarity s núdznymi si našli na Slovensku svoje miesto, “ hovorí predsedníčka Komisie preDobrú novinuZuzana Čaučíková. „Potvrdzujú to nielen výsledky koledníckej akcie, ale aj správy a fotografie koledníkov, v ktorých sa odzrkadľuje nadšenie a radosť z nezištnej pomoci iným.“

Ťažiskovým projektom deviateho ročníka je Nemocnica Panny Márii Nepoškvrnenej v južnom Sudáne, ktorú s podporouDobrej novinya Trnavskejuniverzity spravuje diecéza Rumbek. Roku 2004 plánujú pracovníci diecézy postaviť novú murovanú budovu, v ktorej bude operačná sála, sterilizačná miestnosť a prípravná miestnosť pre lekárov, pretože doteraz sa operácie uskutočňujú vo vojenskom stane, ktorýpo štyroch rokoch používania dosluhuje. Okrem nemocnice v južnom Sudáne budeDobrá novinaaj naďalej podporovať Centrum pre zomierajúcich na aids v Južnej Afrike, vzdelávacie projekty v Turkane (Keňa), v Rumbeku a Nubijských vrchoch (Sudán) a projekty predeti ulice v Nairobi.

Dobrá novinaprebieha na Slovensku od roku 1995 a jej organizátorom je eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami a Pápežskými misijnými dielami na Slovensku. Okrem samotnej zbierky pripravujeDobrá novinarozvojové vzdelávacie podujatia pre deti i dospelých, vydáva informačné a vzdelávacie materiály a v nemalej miere sa podieľa na činnosti Platformy mimovládnych rozvojových organizácií. Od roku 2002 pripravuje eRko pre mladých ľudí zaangažovaných v Dobrej novinedobrovoľnícke pobyty v Keni.

Jedným z hlavných cieľovDobrej novinyje viesť deti i dospelých k citlivosti voči potrebám iných a budovať v nich povedomie solidarity. „Aktivitu a odhodlanosť detí a mládeže na Slovensku vidím ako našu devízu v súvislosti so vstupom do Európskej únie,“ myslí si Zuzana Čaučíková, ktorá považuje tohtoročné výsledky koledníckej zbierky ako úspešný vstup do jubilejného 10. ročníka Dobrej noviny.

Martina GrochálováAll the contents on this site are copyrighted ©.