2004-02-19 08:52:21

Mons. František Rábek udelil ceny Frá Angelica


Slovensko:Na sviatok patróna umelcov, blahoslaveného Frá Angelica sa dnes konalo tradičné stretnutie umelcov a pracovníkov kultúry v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Stretnutie sa začalo slávnostnou svätou omšou v jezuitskom kostole na Hlavnom námestí v Bratislave. Celebroval ju predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska pre kultúru a vojenský ordinár Mons. František Rábek. Po nej v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca odovzdal Mons. Rábek Cenu Frá Angelica za prínos kresťanských hodnôt do umenia dvanástimumelcom.

V kategórii slovesného umeniasi Cenu Frá Angelica prevzali: Milan Rúfus, básnik, Rudolf Dobiáš, spisovateľ a Anton Habovštiak, spisovateľ.

V kategórii výtvarného umeniaCenu Frá Angelica dostali: Jozef Pekara, autor Slovenského Betlehemu v Rajeckej Lesnej, Ladislav Vančo, akademický maliar a Michal Zdravecký, akademický sochár.

V kategórii hudobného umeniabola Cena Frá Angelica udelená Jurajovi Lexmannovi, hudobnému skladateľovi, Zdenkovi Bílekovi, dirigentovi a pedagógovi a gréckokatolíckemu speváckemu zboru Chryzostomos.

Mons. František Rábek odovzdal Cenu Frá Angelica aj Kataríne Kolníkovej, herečke, Eve Žilinekovej, pedagogičke na VŠMU a Dušanovi Lechanovi, dramaturgovi.

Frá Angelico bol taliansky ranorenesančný maliar a dominikánsky kňaz. Jeho vlastné meno bolo Giovanni z Fiesole. Žil v 15. storočí. Preslávil sa najmä obrazomKorunovanie Panny Márie.Si ním si vyslúžil pomenovanieFrater Giovanni Angelico, čižeAnjelský brat Jána pochovaný je v Ríme v Chráme Santa Maria sopra Minerva. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Ján Pavol II. v októbri 1982.All the contents on this site are copyrighted ©.