2004-02-13 19:51:49

Stretnutie zástupcov učiteľov náboženstva v Španielsku


Španielsko:Minulý týždeň sa v Madride stretli diecézni delegáti zastupujúci učiteľov náboženstva. Venovali sa téme „Význam úlohy učiteľa náboženstva na španielskych školách.“ V záverečnom vyhlásení účastníci uviedli, že „pozorujú rastúce ťažkosti, pri vykonávaní práce učiteľa náboženstva, ktoré pochádzajú predovšetkým od skupín, čo sú proti prítomnosti učiteľov náboženstva na školách.“

„Žiadame, zdôrazňujú, aby bolo urobené všetko preto, aby táto služba bola plne uznaná. Vyučovanie katolíckeho náboženstva na školách je odpoveďou na požiadavky rodičov. 82 percent z nich si zvolilo katolícku výchovu. V mene slobody sa niektorí domáhajú toho, aby žiaci neprijímali výchovu, o ktorú požiadali. Takto sa bráni slobodnému uplatňovaniu základného práva, ktoré je okrem iného uznané ústavou“, uvádza sa okrem iného vo vyhlásení.All the contents on this site are copyrighted ©.