2004-01-24 08:33:01

Zmena názvu kongregácie ľudovo nazývanej Anglické panny


Slovensko:Generálna kongregácia rehoľného spoločenstvaInstitutum Beatae Marie VirginisAnglických panien, ktorá sa konala v auguste 2002, rozhodla o zmene názvu Inštitútu. Od 30. januára2004 má táto ženská rehoľa, ktorá na Slovensku patrí k najpočetnejším, nové meno. Bude sa volaťCongregatio Jesu– skratkaCJ. „Odôvodnenie pre zmenu mena – ako nás informovala slovenská provinciálna predstavená, sestra Helena Bugošová – bolo prianie zakladateľky Márie Wardovej, ktorá spoznala označenie menom Ježiš, v spojení s charizmou, ako zvláštny pokyn od Boha. Meno Ježiš chápala ako podstatnú časť identity svojho založenia, preto sa ho nemohla zrieknuť. Historické okolnosti však viedli k tomu, že Inštitút prijal meno Márie“.All the contents on this site are copyrighted ©.