2004-01-24 08:27:25

Schválená zmluva o katolíckej výchove na Slovensku


Slovensko:Národná rada Slovenskej republiky 20. januára schválila Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní. Má šesť článkov a definuje základné pojmy, práva i povinnosti štátu a Rímskokatolíckej cirkvi v oblasti vzdelávania. Návrh čiastkovej zmluvy, ktorý nadväzuje na Základnú zmluvu medzi SR a Svätou stolicou, schválila slovenská vláda 14. januára 2004. Po prvý raz bola na programe ešte v júli minulého roku, no ministri za stranu ANO, žiadali, aby o dokumente rozhodoval parlament. Vláda 21. augusta rozhodla, že ju musí schvaľovať NR SR.

Jedným z bodov je zavedenie výučby náboženstva od budúceho školského roku už na prvom stupni základných škôl ako povinne voliteľného predmetu. Učitelia náboženstva musia mať príslušnú kvalifikáciu a tiež aj cirkevné schválenie, teda kánonickú misiu. Zmluva tiež stanovuje, že katolícke školy budú mať finančné zabezpečenie v rovnakom rozsahu ako všetky ostatné školy. (čl. 1, bod 8). V zmluve sa hovorí aj o univerzitných pastoračných centrách ako aj o Katolíckej univerzite v Ružomberku, ktorej sa priznáva rovnaké postavenie ako ostatným verejným vysokým školám v Slovenskej republike.All the contents on this site are copyrighted ©.