2004-01-21 08:19:26

List generálneho predstaveného jezuitov kardinálovi Korcovi pri príležitosti 80 narodenín


Taliansko:Generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej, páter Kolvenbach, poslal nitrianskemu sídelnému biskupovi k jeho 80. nasledujúci list:

„Drahý pán kardinál Korec,
s veľkou radosťou sa pripájam k tým, ktorí sa zhromaždia okolo vás, aby spoločne s vami oslávili a zároveň vám vyjadrili svoje najlepšie žičenia v deň, v ktorom sa dožívate 80 rokov. Dejiny vášho života dosvedčujú, že ak je božia milosť prijatá s vierou, život človeka sa môže stať požehnaním pre iných.

Mladosť, ktorú ste prežili v hlboko kresťanskej rodine, jezuitská výchova a potom tvrdá škola ponižovania a prenasledovania, to sú okolnosti, ktorými si poslúžila Božia prozreteľnosť, aby obdarila svojimi darmi, a pripravila si Pastiera, ktorý nie je nádenníkom, ale pravdivým svedkom vernosti Bohu. Tak to bolo, keď ste ako robotník slúžil Božiemu ľudu ako tajný biskup, upevňujúc vo viere a službe Cirkvi kňazov, rehoľníkov, laikov a celé spoločenstvá veriacich. V oných temných časoch totality ste boli svetlým príkladom odvahy a nádeje.

Hneď po páde komunizmu ste všetky svoje sily a svoju skúsenosť dali k dispozícii pre spoluprácu na obnove cirkevného života na Slovensku. Osobitným spôsobom ste sa venovali duchovnej obnove starobylej Nitrianskej diecézy, ktorej pastierom vás ustanovil Svätý Otec.

Roky slobody sa ukázali ako veľmi náročné. Neušetrili vás ťažkosti a hádam ani utrpenia. Láskou k Božiemu ľudu a vernosťou pravde ste si získali úctu doma i za hranicami Slovenska a tým ste poskytli neopakovateľnú službu dôstojnosti človeka. Svätý Otec, tým že vás povýšil do hodnosti kardinála, si vo Vašej osobe uctilcelú Cirkev, ktorá na Slovensku, uprostred prenasledovania, vydala svetu svedectvo viery. Pre toto všetko aj ja,v mene Spoločnosti Ježišovej, s radosťou ďakujem Bohu za váš život, ktorý sa pre veľkodušnú spoluprácu s milosťou stal takým veľavravným pre nás.

Kiež Vás Pán zachová pri dobrom zdraví na povzbudenie všetkých vo viere, v nádeji a v láske. Toto vám želámEminencia, a o toto prosím Pána, ktorý sa vo svojej štedrosti nenechá nikým prevýšiť“.

Peter Hans Kolvenbach, generálny predstavený jezuitov, Rím 14.1.2004All the contents on this site are copyrighted ©.