2004-01-17 08:09:31

Skončilo sa stretnutie biskupov vo Svätej zemi


Svätá zem:Predstavitelia 10. biskupských konferencií Európy, USA, Kanady a niektorých krajín Južnej Ameriky, ktorí sa v minulých dňoch stretli s katolíckymi biskupmi Svätej zeme, vydali na záver svojho pracovného stretnutia spoločné vyhlásenie. Má názov:Nie múry, ale mosty!

Hneď v úvode uvádzajú, že ide už o ich tretiu návštevu Svätej zeme za posledné tri roky. Každá z nich je prejavom solidarity a priateľstva katolíkov celého sveta voči katolíckej komunite vo Svätej zemi, voči palestínskemu i izraelskému národu, voči kresťanom, židom a mohamedánom.

„Počas nášho pobytu sme cítili túžbu po pokoji, spravodlivosti a zmierení, tak medzi Palestínčanmi ako aj Židmi. S ľútosťou sme skonštatovali – že nielen v tomto regióne, ale aj v medzinárodnom spoločenstve – je nedostatok politickej vôle pre pokojné vyriešenie problému“.

Biskupi v spoločnom vyhlásení vyjadrili aj radosť nad konkrétnymi prejavmi solidarity s kresťanmi vo Svätej zemi zo strany celej Cirkvi. Dotkli sa aj stavby múru, ktorý izraelská vláda stavia na území pod Palestínskou samosprávou. Múr násilne rozdeľuje rodiny a kňazom znemožňuje aj duchovnú starostlivosť o ne. „Na vlastnej koži sme pocítili frustráciu a ponižovanie,“ napísali doslovne biskupi, „ktoré Palestínčania zakusujú deň čo deň, pri ceste do práce, pri nákupe, návšteve nemocnice, počas cesty do školy alebo pri návšteve príbuzných.“

Biskupi vo vyhlásení odsúdili skutočnosť, že príslušné izraelské orgány sťažujú alebo dokonca odmietajú udeliť vstupné víza mnohým katolíckym kňazom, semina-ristom, rehoľným sestrám a laickému kresťanskému personálu. To všetko totiž buď sťažuje alebo dokonca znemožňuje plniť duchovné poslanie a službu katolíckej Cirkvi vo Svätej zemi.All the contents on this site are copyrighted ©.