2004-01-15 08:49:20

Kresťanskí politici podporujúci potrat a eutanáziu nemôžu pristupovať k prijímaniu


USA:„Katolícki politici, ktorí ako poslanci podporujú potrat a eutanáziu, nemôžu pristupovať k svätému prijímaniu“. Stanovuje to smernica Mons. Raymonda Burke, biskupa diecézy La Crosse v severoamerickom štáte Wisconsin. Obežník zverejnil minulý týždeň diecézny denník „The Catholic Times“, ktorý pripomína povinnosť katolíckeho poslanca „brániť prirodzený a Boží zákon o nedotknuteľnosti dôstojnosti každého ľudského života“. Nerešpektovanie tejto povinnosti označil „za smrteľný hriech“ a „dôvod k pohoršeniu všetkých veriacich“. K vyjadreniu takéhoto jasného názoru ho priviedli traja senátori štátu Wisconsin, ktorí sú známi kladným postojom k potratu a eutanázii. Mons. Burke ich požiadal, aby prehodnotili svoj pohľad na tieto vážne otázky, čo oni odmietli. Direktíva biskupa má poslúžiť tomu, aby „veriaci neboli pomýlení tým, že je možné, aby praktizujúci katolík bol zároveň aj za potraty“.

Mons. Burke napísal aj pastiersky list za obranu života. List nesie názov „O dôstojnosti ľudského života a občianskej zodpovednosti“. Zdôrazňuje v ňom, že mnohí katolíci si nesprávne vysvetľujú princíp oddelenia štátu a Cirkvi. Zastávajú názor, že princípy katolíckej náuky sa netýkajú politického života. Práve naopak, zdôrazňuje v závere listu, veriaci majú povinnosť formovať vlastné politické názory na základe učenia Cirkvi „predovšetkým vtedy, keď ide o prirodzený morálny zákon, čiže poriadok ustanovený Bohom pri stvorení“.All the contents on this site are copyrighted ©.