2003-12-27 15:51:32

Indonezja: zwierzchnicy katolików i protestantów na Boże Narodzenie


Również polityka wchodzi w zakres posłannictwa chrześcijan w świecie. Przypomnieli o tym duchowi zwierzchnicy katolików i protestantów Indonezji we wspólnym orędziu bożonarodzeniowym.

Orędzie nawiązuje do przyszłorocznych wyborów powszechnych w Indonezji. Po raz pierwszy obywatele tego kraju wybiorą w bezpośrednim głosowaniu nie tylko deputowanych, ale również prezydenta i wiceprezydenta. Dotychczas wybierał ich parlament. Zwierzchnicy indonezyjskich Kościołów przypominają, że polityka obejmuje również walkę o prawa człowieka i sprawiedliwość. Biorąc w niej udział, chrześcijanie mają dawać wyraz szczególnej trosce, jaką Kościół darzy ubogich i cierpiących niesprawiedliwość. Po 58-miu latach niepodległości Indonezja – czytamy w przesłaniu – nie osiągnęła jeszcze tego, co jej twórcy stawiali sobie za cel – mianowicie pokoju i dobrobytu dla wszystkich. Przeciwnie, sytuacja polityczna i gospodarcza ulega dalszemu pogorszeniu. By jej zaradzać, chrześcijanie winni czerpać natchnienie ze swej wiary. Chrystus przychodzi, by uwolnić ludzi od lęku i niepokoju, cierpienia i śmierci, by dawać im jedność i pokój.
Podobnie jak w poprzednich latach, wspólne orędzie zostanie odczytane we wszystkich katolickich i protestanckich kościołach Indonezji w pierwszą niedzielę po uroczystości Narodzenia Pańskiego. Podpisali je: przewodniczący konferencji episkopatu, kardynał Julius Darmaatmadja z Dżakarty, oraz przewodniczący Wspólnoty Protestanckich Kościołów Indonezji, pastor Natan Setiabudi. Prace nad przygotowaniem bożonarodzeniowego orędzia trwały już od października.

All the contents on this site are copyrighted ©.