2003-12-24 15:39:20

Francja: zakończenie roku niepełnosprawnych


„Ból: zagadka czy tajemnica” – taki tytuł nosiło seminarium, które odbyło się w Paryżu z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. W spotkaniu kończącym Rok Niepełnosprawnych UNESCO wzięła udział delegacja watykańska. Na jej czele stał kardynał Javier Lozano Barragan,.

W swoim wystąpieniu przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia przypomniał potrzebę odpowiedniego podejścia metodologicznego do nader złożonej problematyki ludzkiego cierpienia. Tylko w ten sposób można odróżnić ból jako medyczną zagadkę do rozwiązania, od bólu jako tajemnicy ludzkiego jestestwa, którą należy uszanować. Przedstawiciel Watykanu przypomniał papieskie nauczanie dotyczące cierpienia, zawarte w liście apostolskim „Salvifici doloris”.

Jan Paweł II wskazuje na fakt, że zjawisko to wykracza poza fizyczny wymiar choroby związany z bólem. Istnieje przecież cierpienie psychiczne i duchowe, doświadczane nie tylko indywidualnie, ale także przez całe społeczności. Jest to tajemnica związana z kolei z inną: tajemnicą obecności Boga w obliczu zła. Przykład Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego ukazuje, że również cierpienie może zostać włączone w Boży plan zbawienia. Wydarzenia paschalne pozwalają zrozumieć sens cierpienia, które z zagadki przekształca się w tajemnicę pełną radości, światła i szczęścia – stwierdził kardynał Lozano Barragan. Jest to paradoks zrozumiały dzięki miłości Wszechmogącego, która znajduje swój szczyt w dziejach ludzkości, gdy sam Bóg stał się do końca solidarny z człowiekiem w Passze wcielonego Słowa.All the contents on this site are copyrighted ©.