2003-12-22 16:14:32

Papieskie podsumowanie roku


Miłość do Chrystusa i świadectwo dawane Jego Ewangelii to zasadniczy cel działania papieża i jego współpracowników. Szczególnym tego wyrazem są papieskie dokumenty i podróże apostolskie – zwrócił uwagę Jan Paweł II, spotykając się z kardynałami i pracownikami Kurii Rzymskiej na dorocznym spotkaniu przed świętami Bożego Narodzenia. W imieniu uczestników audiencji życzenia Ojcu Świętemu złożył dziekan Kolegium Kardynalskiego. Kardynał Joseph Ratzinger wyraził mu przy tej okazji wdzięczność za ogłoszoną w tym roku encyklikę o Najświętszym Sakramencie. Podkreślił, że ukazuje ona nierozłączną więź między Kościołem a Eucharystią, a równocześnie daje wgląd w osobiste życie eucharystyczne papieża.

Wśród swoich najważniejszych tegorocznych dokumentów Jan Paweł II prócz encykliki Ecclesia de Eucharistia wymienił jeszcze dwie posynodalne adhortacje apostolskie: Ecclesia in Europa o Kościele na naszym kontynencie oraz Pastores gregis o posłudze biskupów. Wspomniał ponadto dwa niedawne listy apostolskie: o liturgii i o muzyce sakralnej. Wymienił tegoroczne podróże apostolskie: do Hiszpanii, Chorwacji, Bośni-Hercegowiny oraz na Słowację. Miłość Chrystusa stanowiła też motyw intensyfikacji kontaktów ekumenicznych. Były to szczególnie spotkania z przedstawicielami Kościołów i wspólnot działających na naszym kontynencie.

„Ważne jest, powiedział papież, by Europa – ubogacona w ciągu wieków skarbem wiary chrześcijańskiej – potwierdziła swe źródła i ożywiła te korzenie”. Nasz kontynent najbardziej potrzebuje świętych. Wśród beatyfikowanych i kanonizowanych w tym roku zostali wskazani jako wzorce do naśladowania także synowie i córki Europy. Ojciec Święty wymienił tu błogosławioną matkę Teresę z Kalkuty, która stała się – dla wierzących i dla niewierzących – zwiastunką miłości i pokoju.


„Być świadkami pokoju, wychowywać do pokoju! To inne bardzo pilne zadanie naszych czasów, w których wzrastają zagrożenia dla spokojnego współistnienia ludzkości. Pokój także dziś jest możliwy. A jeśli jest możliwy, jest również obowiązkiem” - stwierdził Jan Paweł II podczas bożonarodzeniowego spotkania z pracownikami Kurii Rzymskiej.

All the contents on this site are copyrighted ©.