2003-12-22 16:33:59

List KEK oEuropie 2004


„List do Kościołów o Europie roku 2004-tego” wystosowała 18 grudnia Konferencja Kościołów Europejskich. Jej główny komitet obradował w Genewie. Do konferencji należy 125-ęć europejskich Kościołów, należących do tradycji prawosławnej, protestanckiej, anglikańskiej i starokatolickiej.


W liście wymieniono wyzwania, przed jakimi staje w przyszłym roku nasz kontynent. Należy do nich rozszerzenie Unii Europejskiej, wybory do parlamentu europejskiego, wysiłki na rzecz porozumienia w sprawie traktatu konstytucyjnego, dialog z krajami Europy Wschodniej i basenu Morza Śródziemnego, a także negocjacje z Turcją. „Kościoły winny nadal podkreślać, że integracji europejskiej nie można ograniczać wyłącznie do wymiaru politycznego i ekonomicznego – czytamy w „Liście do Kościołów o Europie roku 2004-tego”. Konferencja Kościołów Europejskich daje wyraz nadziei, że jej propozycje odnośnie do traktatu konstytucyjnego zostaną ponownie wzięte pod uwagę. Wyraża też zadowolenie z faktu, że Rada Europy wypowiedziała się w grudniu na rzecz dialogu międzyreligijnego.All the contents on this site are copyrighted ©.