2003-12-18 08:17:21

Generálna audiencia Jána Pavla II. v stredu 17. decembra 2003


Vatikán:Na dnešnej generálnej audiencii, ktorá sa konala v Aule Pavla VI. vo Vatikáne, bolo prítomných vyše 10 tisíc pútnikov z 8 krajín. Témou dnešnej katechézy bol Advent nádeje.

Božie kráľovstvo je blízko, buďte si istí, príde, meškať nebude.“ Tieto slová z dnešnej liturgie vyjadrujú atmosféru horlivého očakávania blízkych vianočných sviatkov v modlitbe. Advent udržiava živú našu pozornosť očakávania Krista, ktorý príde a navštívi nás svojou spásou, ktorá sa naplní v jeho kráľovstve spravodlivosti a pokoja. Každoročné pripomínanie narodenia Mesiáša v Betleheme obnovuje v srdciach veriacich istotu, že Boh je verný svojim prísľubom. Advent je teda mocným ohlásením nádeje, ktorá sa dotýka hĺbky našej osobnej i spoločenskej existencie.

Každý človek sníva o spravodlivejšom a solidárnejšom svete, kde by podmienky života a pokojného spolunažívania vytvorili harmonické vzťahy medzi jednotlivcami a národmi. Žiaľ často tomu tak nie je. Prekážky, rozpory a ťažkosti rozličného charakteru sťažujú náš život a niekedy ho až utláčajú. Je tu riziko, že sila a odvaha angažovať sa za dobro podľahnú zlu, ktoré sa zdá, že má väčšiu silu. Najmä v týchto chvíľach nám prichádza na pomoc nádej. Tajomstvo Vianoc ktoré o niekoľko dní budeme opäť prežívať, nás uisťuje, že Boh, Emanuel, Boh je s nami. Preto sa nesmieme nikdy cítiť sami. On je nám blízko, stal sa jedným z nás, narodil sa z panenského lona Panny Márie, spolu s nami zdieľal našu pozemskú púť a tak nám zaručil dosiahnutie radosti a pokoja, po ktorom túžime z hĺbky nášho bytia.

Čas adventu dáva do popredia aj ďalší dôvod nádeje, ktorý sa týka viac všeobecne významu a hodnoty života. Často si kladieme otázku: Kto sme, kam kráčame, aký zmysel má to, čo robíme na tejto zemi, čo nás čaká po smrti?

Nepochybne, sú ciele dobré a čestné: túžba po väčšom hmotnom blahobyte, dosiahnutie spoločenských, vedeckých a hospodárskych cieľov, lepšie naplnenie osobných i spoločenských potrieb. Stačí však toto všetko aby uspokojilo najtajnejšie túžby našej duše? Dnešná liturgia nás pozýva aby sme rozšírili svoj pohľad a rozjímali o múdrosti Boha, ktorý prichádza z výsosti a napĺňa celú zem „s jemnosťou a silou.“ Kresťanský ľud spontánne na to odpovedá: „Príď, Pane, nemeškaj.“

Napokon treba ešte zdôrazniť aj tretí prvok kresťanskej nádeje, ktorý je tu počas adventu. Človeku, ktorý sa dvíha od každodenných starostí a hľadá spoločenstvo s Bohom, obdobie adventu a najmä Vianoc pripomína, že Boh sa sám rozhodol, aby človeku vyšiel v ústrety. Tým, že sa stal Dieťaťom, Pán Ježiš prijal našu prirodzenosť a rozhodol sa, že uzavrie večnú zmluvu s celým ľudstvom.

Môžeme teda uzavrieť, že zmysel kresťanskej nádeje, ktorú nám Advent zdôrazňuje, je dôverné očakávanie, ochota byť nápomocný blížnym a radostná príprava na stretnutie s Pánom. Prišiel do Betlehema, aby s nami zostal navždy. Prežime preto, drahí bratia a sestry, nastávajúce dni bezprostrednej prípravy na Narodenie Pána vosvetle a v teple nádeje. Toto je moje želanie vám všetkým tu prítomným a vašim drahým. Zverujem ho materskému príhovoru Panny Márie, vzoru a podpore našej nádeje. Požehnaný Advent a radostné Vianoce všetkým!All the contents on this site are copyrighted ©.