2003-12-12 08:25:45

Ján Pavol II. slávil svätú omšu pre študentov rímskych univerzít


Vatikán:Vo vatikánskej bazilike, zo začiatkom o pol šiestej večer, Ján Pavol II. predsedal svätej omšu pre študentov pápežských univerzít a ateneí, a účastníkov medzinárodného sympózia o pastorácii univerzitných študentov z celej Európy. Hlavným celebrantom bol kardinál Camillo Ruini. Spolu s ním koncelebrovali štyria biskupi, medzi nimi Tomáš Galis, pomocný biskup z Banskej Bystrice a 65 kapláni národných univerzitných pastoračných centier. Tiež páter Milan Bubák z Bratislavy.

Svätý Otec v homílii okrem iného povedal:

Neboj sa, prichádzam ti na pomoc. Boží prísľub, ktorý sa ozýva v slovách proroka, sa naplnil narodením Ježiša v Betleheme. V ňom sa Boh stal jedným z nás! A to je dôvod, prečo sa nemáme báť. Čas Adventu, ktorý prežívame, nás povzbudzuje v nádeji. „Obrátim púšť na vodné studienky a suchú zem na žriedla vôd. (Iz 41,18) Toto je veľký prísľub Boh tajomstiev, ktorý dal chudobným, ktorí, ako potvrdzuje prorok, hľadajú vodu, lebo jazyk im zosychá od smädu.“ (Iz 41,17)

Ich smäd hovorí o horiacej túžbe po pravde, spravodlivosti a pokoji, ktorá je prítomná v duši každého človeka. Najhlbšie ľudské túžby totiž v skutočnosti nájdu svoju úplnú odpoveď iba v Bohu. Preto vás moji drahí povzbudzujem, aby vaša formácia bola vždy spojená s hľadaním Boha. Nezastavte sa pred pochybnosťami a ťažkosťami. Boh, ako uisťuje prorok, vás drží za pravicu a stojí pri vás. Jeho potešujúca spoločnosť vás uschopní hlbšie si uvedomiť poslanie, ku ktorému ste povolaní vo vašom univerzitnom prostredí.

Viacerí z vás ste sa zúčastnili v týchto dňoch na seminári, ktorý sa venoval procesu európskej integrácie. Musíte k nemu prispieť aj vy, ktorí ste súčasťou univerzitného sveta. Pre spoločnú Európu majú zaiste veľký význam sociálne, politické a hospodárske štruktúry, no nijako nemožno zanedbávať humanistické a duchovné hodnoty. Je nevyhnutné, aby dnešná Európa si zachovala bohatstvo hodnôt a uznala, že kresťanstvo bolo tou silou, ktorá ich podporovala, zjednocovala a upevňovala.

Narodením Pána Ježiša v jednoduchosti a chudobe Betlehema Boh prinavrátil dôstojnosť každému ľudskému stvoreniu. Ponúkol všetkým možnosť mať účasť na jeho Božskom živote. Kiež by tento nesmierny dar našiel vždy otvorené srdia, ktoré by ho boli ochotné prijať! Toto moje želanie a žičenie zverujem materskému príhovoru Panny Márie. Nech chráni každého z vás, vaše rodiny a akademickí komunity, v ktorých žijete. Požehnaný advent a Vianočné sviatky.All the contents on this site are copyrighted ©.