2003-12-05 08:11:06

Ján Pavol II. schválil voľbu nového patriarchu Chaldejskej Cirkvi


Vatikán: Vo Vatikáne sa včera skončila dvojdňová Synoda biskupov Chaldejskej katolíckej cirkvi, ktorých sem pozval pápež Ján Pavol II. Zúčastnilo sa jej 22 biskupov z Iraku a z diaspory. Cieľom synody bolo zvoliť nástupcu patriarchu Raphaela Bidawida I., ktorý zomrel ešte v júli tohto roku. Za patriarchu Babylonie bol právoplatne zvolený arcibiskup diecézy Kaskar, Emmanuel Delly, ktorý prijal meno Emmanuel III. Nový patriarcha má 76 rokov a pochádza z irackého Mossulu. Dosiahol doktoráty z teológie a cirkevného práva. Biskupom je od roku 1962.

Ján Pavol II. prijal v stredu v neskorých večerných hodinách na osobitnej audiencii všetkých účastníkov Synody na čele s novým patriarchom Babylonie, Emmanuelom III. a prefektom Kongregácie pre východné cirkvi, kardinálom Ignácom Daudom I., ktorý práce synody viedol. Svätý otec vo svojom príhovore vyzdvihol verné svedectvo Chaldejskej katolíckej cirkvi Kristovi v krajine, z ktorej vyšiel „Abrahám, náš otec vo viere“ a ktorá svoje korene odvádza z apoštolského ohlasovania „Tomáša, jedného z Dvanástich“. Svojou účasťou na životnej miazge vychádzajúcej z Krista – povedal ďalej Ján Pavol II. – bude aj ďalej kvitnúť a rozvíjať sa, a verná svojim vlastným koreňom iste prinesie bohaté plody pre dobro celého mystického tela Cirkvi. V závere svojho prejavu Svätý otec vyzval chaldejských biskupov, aby boli svorní, lebo len spojením síl všetkých, a vzájomným rešpektujúcim dialógom možno najlepšie prispieť k budovaniu stabilnej a slobodnej spoločnosti v ich krajine, ktorá zo všetkého dnes najviac potrebuje poriadok a skutočný pokoj.All the contents on this site are copyrighted ©.