2003-12-02 08:35:49

Príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána na prvú adventnú nedeľu


Vatikán:Drahí bratia a sestry!

Dnes začína adventné obdobie, čas duchovnej obnovy v rámci prípravy na Vianoce. V liturgii zaznievajú hlasy prorokov, ktorí zvestujú Mesiáša a vyzývajú k obráteniu srdca a k modlitbe. Posledný a zároveň najväčší z nich, Ján Krstiteľ, volá: „Pripravte cestu Pánovi!“ (Lk 3,4), lebo On „prichádza navštíviť svoj ľud v pokoji“.

Prichádza k nám Kristus, Knieža pokoja! Pripraviť sa na jeho Narodenie znamená opäť si vzbudiť v nás i v celom svete nádej pokoja. Ide predovšetkým o pokoj v srdciach, ktorý sa buduje odložením zbraní nenávisti, pomsty a akejkoľvek formy egoizmu.

Svet veľmi potrebuje tento pokoj! S hlbokou bolesťou myslím najmä na posledné násilné udalosti na Blízkom Východe a na Africkom kontinente, ako aj na tie, ktoré každodenná kronika zaznamenáva na toľkých miestach zeme. Opäť povzbudzujem zodpovedných predstaviteľov veľkých náboženstiev: spojme sily v hlásaní nenásilia, odpustenia a zmierenia! „Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme“ (Mt 5,5). V tomto období očakávania a nádeje, ktorým je Advent, sa cirkevné spoločenstvo viac ako kedykoľvek inokedy stotožňuje s Pannou Máriou. Kiež nám ona, Panna očakávania pomáha, aby sme otvorili srdce Tomu, ktorý svojim príchodom celému ľudstvu prináša neoceniteľný dar pokoja“.

Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec ešte dodal:
„Na zajtra pripadá Svetový deň AIDS, choroby, nemoci, ktorá žiaľ stále mohutne narastá, najmä v najchudobnejších krajinách. Zatiaľ čo sa modlím za tých, ktorí sú ňou postihnutí, povzbudzujem všetkých tých, ktorí v Cirkvi akýmkoľvek spôsobom sa starajú o týchto našich bratov a sestry“.

Touto chorobou je na celom svete postihnutých do 40 miliónov ľudí. Len v tomto roku spôsobila smrť viac ako troch miliónov mužov a žien. Predpokladá sa, že v roku 2010 bude až 25 miliónov detí sirotami v dôsledku uvedenej choroby ich rodičov.All the contents on this site are copyrighted ©.