2018-07-03 19:05:00

പങ്കുവെയ്ക്കപ്പെടേണ്ട ദൈവികനന്മകള്‍ @pontifex


പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസിന്‍റെ ട്വിറ്റര്‍ സന്ദേശം :

“ദൈവകൃപ നാം സ്വീകരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടതാണ്.”        

ജൂലൈ 3-Ɔο തിയതി ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ പാപ്പായുടെ ഈ സന്ദേശം
വിവിധ ഭാഷകളില്‍ കണ്ണിചേര്‍ത്തിരുന്നു.

Le grazie di Dio si ricevono per condividerle con gli altri.

Las gracias de Dios se reciben para compartirlas con los demás.

We receive God's graces to share them with others.

Dei gratiae accipiuntur ut cum aliis communicentur.

Les grâces de Dieu, on les reçoit pour les donner aux autres.

As graças de Deus se recebem para compartilhá-las com os outros.

Die Gnaden Gottes erhält man, damit man sie mit den anderen teilt.

Bóg obdarza nas swymi łaskami, abyśmy mogli je przekazać innym.

 








All the contents on this site are copyrighted ©.