2018-05-21 10:03:00

Духът, изпратен от Отца, води Църквата на Исус през вековете


Петдесятница - 20 май 2018

„Духът на истината, ще ви упъти на всяка истина”. (Йоан 15,26-27; 16, 12-15)

Евангелието на Йоан за празника Петдесятница  ни представя Исус, който посочва на единадесетте ученици Духът, изпратен от Бог, за да ги подкрепи в тяхната мисия. „Той ще свидетелства за Мене, а и вие ще свидетелствате, понеже отначало сте с Мене“. Евангелският разказ коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани:

Скъпи братя и сестри, 

Петдесятница, празникът на Св. Дух. Той е изпратен от Бог, за да подкрепи апостолите в тяхната мисия. Днес се ражда Църквата, която от малка затворена група на апостолите и други вярващи в Исус се превръща в голяма общност, призована да стигне до всички кътчета на света. Сега християнството е най-голямата религия по света, но 3 пъти повече са тези, които все още не са приели спасителната мисия на Исус. Но днес не е лесно да бъдеш християнин, в различни части на света има преследвания на тези, които вярват в Христос. Апостолите също са били преследвани. Само Св. Дух е могъл да ги избави от страха. Те почти всички ще понесат мъченическа смърт, но това е цената, която те са готови да заплатят, за да докажат истинността на тяхното учение.

Църквата вярва, че не всичко, което се отнася до вярата е записано в Библията. Съществува и Свещена Традиция, която се е предавала от първите векове. Исус в днешното Евангелие ни обещава, че ще изпрати Светия Дух: „Духът на истината, ще ви упъти на всяка истина”. Църквата не е само човешка институция, в нея действа Духът, изпратен от Отца, който води Църквата на Исус през вековете.

Църквата е преминала досега през много премеждия. Смея да твърдя, че днешното време, което се развива толкова бързо, представлява едно огромно предизвикателство пред християнина. Основният проблем е как да бъдем свидетели на вечното и непроменливо учение на Исус в един толкова объркан свят. Църквата, която е съставена от хора от плът и кръв, е днес силно изкушавана да „осъвремени” своето учение, правейки го по-еластично, но в същото време изхвърляйки от него истините на вярата, които са непроменлива основа на учението на християнството през вековете. Но днешното Евангелие ни окуражава да вярваме в действието на Светия Дух в Църквата, който я подкрепя в мисията й да проповядва изконните истини на Бога на хората от всички места и епохи.

Амин.
All the contents on this site are copyrighted ©.