2018-05-17 14:22:00

Литургия в Санта Марта: да вървим по пътя на истинското единство


На утринната литургия в религиозния дом „Санта Марта“ във Ватикана папа Франциск призова да работим за истинското единство и предупреди, че при фалшивото единство се говори срещу другите, осъжда се и накрая то ни разделя. На тези два вида единство папа Франциск посвети своята проповед, като почерпи вдъхновение от четивата предложени от литургията на Словото. Първият вид единство е истинското единство, за което говори Исус в Евангелието (Йоан 17,20-26); същото единство, което го свързва с Отца и към което иска да отведе и нас. Става въпрос за „единство на спасението, което прави от Църквата едно цяло, което върви към вечността“. Ето защо, „когато в живота, в Църквата или в гражданското общество работим за единството, ние сме по пътя начертан от Исус“.

Фалшивото единство разделя

Папа Франциск предупреди, че „съществува и фалшивото единство, като онова на обвинителите на свети Павел в първото четиво, предложено от литургията (Деян. 22,30; 23,6-11). Отначало те се представят като една единствена група, за да го обвинят. Но Павел, който бе „хитър“, т.е. притежаваше „човешката мъдрост, но също и тази на Светия Дух, хвърля камъка на разделението, казвайки, че е изправен пред съда по причина на надеждата във възкресението на мъртвите“. Една част от тази група бе съставена от садукеи, които са вярвали, че „няма възкресение, нито ангели, нито духове, докато фарисеите – другата част от групата – са вярвали именно в това“. По този начин Павел успява да разруши това фалшиво единство, което е без плътност, защото избухва спор и групата, която го обвинява се разделя.

От народ към анонимно множество

В другите преследвания, претърпени от свети Павел, се вижда също, че народът вика без дори да знае, какво се случва, а „началниците“ са тези, които подсказват какво да се вика:

„Тази манипулация на народа е своеобразно пренебрежение към народа, защото така се превръща от народ в анонимно множество. Това е често повтарящ се елемент, от първите времена до днес. Нека се замислим над това. На Връбница всички акламират: „Благословен си ти, който идваш в името на Господ“. На следващия петък същия този народ вика: „Разпни го“. Какво се случи? Промиха им мозъците и им промениха нещата. Превърнаха народа в множество, което унищожава“.

Склонност да осъждаме: метод използван и днес

„По този начин се създават тъмни условия за осъждането на човека, след които единството се разваля. Това е метод, чрез който бе преследван Исус, Павел, Стефан и всички мъченици и е много използван и днес“, изтъкна папата. Например „в гражданския живот в политическия живот, когато се иска да се направи държавен преврат: медиите започват да говорят лошо за хората, за ръководителите, и чрез клевети ги омърсяват. След това се намесва правосъдието, осъжда ги, и накрая се прави държавния преврат. Това е преследване, което се виждаше и когато хората по римските стадиони викаха, за да видят борбата на мъчениците или на гладиаторите“.

Брътвежите изолират хората

В по-умален размер, това се случва и в нашите енорийски общности, когато например двама или трима започват да критикуват някой друг. И започват да говорят зад гърба му. Създават едно фалшиво единство, за да го осъдят; чувстват се уверени и го осъждат. Осъждат го психически, с поведението си; след това се разделят и започват да говорят един срещу друг, защото за разделение. Затова брътвежите са убийствено поведение, те убиват, премахват хората, убиват репутацията на хората.

Да вървим по пътя на истинското единство

Брътвежите бяха използвани и срещу Исус, за да го дискредитират, и веднъж щом бе дискредитиран, бе убит.

„Нека се замислим над голямото звание към което сме призвани: единството с Исус, с Отца. По този път трябва да вървим: мъже и жени, които се обединяват и, които винаги се стремят да вървят напред по този път на единство. Не по пътя на фалшивото единство, което е без плътност, и което служи единствено да се направи крачка напред, за да се осъдят хората, да се реализират интереси, които не са наши: интереси на князът на този свят, които са единствено разруха. Нека Господ ни даде благодатта да вървим винаги по пътя на истинското единство.

 svt/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.