2018-05-07 13:32:00

Папа Франциск: зависимостта от Бог е истинска свобода


„Компас, за да се разбере нашето настояще и да се намери солидна насока за бъдещето. Но също истински и същински извор на вдъхновение за една политическа дейност, която поставяйки семейството, солидарността и равенството в центъра на своето внимание и програма, гледа наистина с далновиден поглед към бъдещето“. Така папа Франциск определя избраните текстове на Йозеф Ратцингер по темата „вяра и политика“. Книгата ще бъде представена на 11 май в Рим в присъствието на председателя на Италианския сенат Мария Елизабета Алберти Казелати, архиепископ Георг Генсвайни, префект на Папския дом и личен секретар на почетния папа, председателя на Европейския парламент, Антонио Таяни и архиепископа  на Триест, Джанпаоло Крепалди.

Свободата на послушанието към Бог

Една темите, която е винаги в центъра на вниманието на почетния папа и това, което го отвежда още като млад да размишлява над нея е тази за „границите в послушанието към държавата в полза на свободата на послушанието към Бог“. Още повече, Ратцингер изпитва в първо лице нацизма, който „със своята тоталитарна лъжа, че иска да обхване всички човешки възможности и надежди, се превръща в демоничен и тираничен“, пише папа Бергольо.

Преференциално внимание към бедните

Същевременно Бенедикт ХVІ поставя по въпрос „тоталитарните претенции на Марксистката държава и атеистичната идеология над която се основава“. Истинският контраст между марксизма и християнството за Ратцингер „несъмнено не е даден от преференциалното внимание на християнина към бедните, защото до реалното присъствие на Исус в Църквата и в тайнството, съществува онова друго реално присъствие на Исус в най-малките, в потъпкваните на този свят, в последните, в които Той иска да бъде намерен от нас“, подчертава Франциск. Истинският контраст произлиза от извора на човешкото изкупление. Истинското изкупление за човека се намира в „цялостната му зависимост от любовта на Бог, която е истинска свобода“, изтъкна папата.

Опасността от колонизацията на съвестта

Днес – изтъква папа Франциск – сме склонни да гледаме на човешката любов за собственото его, което води до колонизацията на съвестта, отрича различието между мъжа и жената, планира рационално производството на човешки същества, стигайки да смята за логично и законно премахването на онова, което не се счита вече за сътворено, дарено, зачената и родено, а направено от нас самите“. Това за „привидни човешки права, които са насочени към самоунищожението на човека, защото отричат, че човек е творение на Бог, който закриля неговата свобода и достойнство“, подчертава папа Франциск.

Защита на семейството за благото на света и Църквата

Защитата на човек срещу „идеологическите редукции“ не означава да се определи послушанието на човек към Бог като ограничение за послушанието към Държавата“. В една епоха на промени, като съвременната, това означава „да се защитава семейството, защото бъдещето на човечеството преминава през семейството, а неговото благоденствие е решаващо за бъдещето на света и Църквата“, завършва папа Франциск.

svt/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.