2018-05-05 17:33:00

Да се обичаме заради Исус, извор на всяка любов


„Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели“ (Йоан 15, 9-17)

В евангелския откъс предложен от литургията за VІ Пасхална неделя Исус ни казва, че всички сме негови приятели, че Му принадлежим чрез вярата и чрез кръщението. Това Той го доказа, като ни откри своята тайна и мисия на Син Божи. Той ни каза, че Бог, в своето божествено всемогъщество, обича всички ни. Чрез своя Син Исус Христос, Той ни въведе в общението на любов, което съществува от вечността между Него и неговия Син. „Както Отец възлюби Мене, и Аз възлюбих вас“, ни казва още Исус в неделното евангелие. Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира неделният евангелски откъс.

*****

Скъпи братя и сестри,

Христос Воскресе! Днешното Евангелие е едно продължение и допълнение на това, което чухме предишната неделя. Като последствие от това, че сме части от тялото на Исус, който е истинската лоза на Отца, трябва да се обичаме взаимно. Като пример и основа на нашата любов е любовта на Отца към Исус. Със същата любов, с която Отец обича Сина си, Господ обича и нас, което е нещо наистина голямо. Но това не е някаква платоническа любов или някакво чисто сантиментално усещане. Често в днешния свят любовта е изключително банализирана и е изгубила дълбочината си. Бог иска да обичаме ближните си с една истинска и реална любов. Затова Исус днес допълва, че освен заповедите на Отца, които трябва да спазваме, ако Го обичаме, трябва да спазваме и заповедта на Исус - това е Неговата нова заповед.

Но къде е новостта на тази заповед, щом още в книга Левит четем: „Не отмъстявай и не бъди злобен против синовете на твоя народ, но обичай ближния си като себе си”? Всички заповеди от Стария завет сега се синтезират в една: „Обичайте се, както аз ви обикнах”. Тук не става въпрос да подражаваме любовта на Исус, а по-скоро да търсим извора ѝ в Него. Това е новостта - трябва да се обичаме заради Исус, извор на всяка любов. Амин.
All the contents on this site are copyrighted ©.