2018-05-05 11:03:00

Блажена Клара Фей: един живот, посветен на бедните деца


През първото десетилетие на ХІХ век Аахен бе бързо променящ се град в Германия благодарение на силната индустриализация. Икономическата криза пораждаше не малко трудности и страдания в най-ниските слоеве на населението, което бързо нараства. Хората страдаха от липса на работа, от липса на жилища и образователни възможности. Икономически достойния живот бе трудно достижим за голяма част от населението.

В този контекст се помества живота на Клара Фей, която кард. Анджело Амато, префект на Конграгацията за процесите на светците, от името на папа Франциск, обяви за блажена на 5 май в нейния роден град Аахен.

Коя е Клара Фей?

Клара Фей е родена на 11 април 1815 г. в Аахен (Аахен на немски език и Екс-ла-Шапел на френски език), античен императорски град от времето на Свещената Римска империя, разположен близо до белгийско-холандската граница. При кръщението си получава името Мария Луиза Кристина Клара. Тя израства в дълбоко религиозно семейство, благословено от раждането на пет деца, две момчета (и двамата бъдещи свещеници) и три момичета. Богатството на семейството й позволява да получи високо образование, както и практическо обучение по домакинство. През 1844 г. дава началото на религиозна конгрегация, на която остава майка настоятелка до края на живота си. Умира на 8 май 1894 г.

Отличителни черти на личността на новата блажена

Блажена Клара Фей е още едно светило на евангелското милосърдие, което през деветнадесети век, осветява Католическата църква в Германия и Холандия със служението си на бедните младежи от своето време. В бурния и размирен климат на ранната индустриализация, докато обществото бе призовано да подкрепя материалния прогрес, тази автентична героиня на Христовото благовестие се занимаваше с подкрепата и насърчаването на достойнството на бедните младежи, образовайки ги и закриляики ги от заплахите, идващи от пренебрегването и маргинализацията.

Повратният момент в живота блажена Клара Фей

Блажена Клара Фей, още като младо момиче, има провиденчески сън. В него тя среща на улицата красиво, бедно и дрипаво детенце, което я моли за милостиня. На въпроса къде живее, момченцето посочило с пръст небето, заявявайки, че има много други бедни братя като него и накрая добавило: "Аз съм бедното детенце Исус ".

Този сън вдъхновява живота на Клара. Конгрегацията, която тя основа, наречена Конгрегация на сестрите на Бедния младенец Исус, въпреки политическото преследване, конфискуването на имущество и експулсирането от Германия, процъфтява като роза сред тръните. Още през 1872 г. в Германия има 690 сестри, разпръснати в 25 къщи. И днес конгрегацията е жива и процъфтява в различни страни.

Делото на майка Клара, като настоятелка

Нейното настоятелство бе дълга и ценна школа на добродетелта. Духовните й дъщери научиха от нея да живеят и да работят с любов и милосърдие към всички, особено към малките и маргинализираните. Нейният пример и учение са живи и днес в сърцата на нейните сестри, които продължават да разпространяват дъхът на Божията благост към Неговите нуждаещи се чеда в Църквата и в света. С грижата за децата и бедните те реализират думите на Исус: ”Ще пребъдете в Мене” (Йоан 15: 4). Само в милосърдието към нуждаещите ние пребъдваме в Христос и Христос остава в нас.

bp/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.