2018-04-23 17:13:00

Các Giám Mục Nicaragua kêu gọi chính quyền lắng nghe tiếng nói của dân chúng


MANAGUA: Các Giám Mục Nicaragua kêu gọi chính quyền hãy lắng nghe tiếng nói của dân chúng, và điều chỉnh những quyết định đi ngược lại thiện ích của xã hội.

Các Giám Mục Nicaragua đã đưa ra lời kêu  gọi trên đây sau các vụ xuống đường biểu tình của dân chúng chống lại cuộc cải cách quỹ xã hội gây thiệt thòi cho người già và người về hưu. Đã xảy ra các vụ đụng độ khiến cho vài người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Cuộc cải cách của chính phủ đã bị mọi giai tầng xã hội kinh tế, doanh thương và chuyên viên phê bình mạnh mẽ, vì thay vì ngăn cản việc suy sụp của quỹ trợ cấp xã hội nó chỉ tạo thuận tiện cho nạn thất nghiệp, giảm mức tiêu thụ và cạnh tranh. Các tổ chức kỹ nghệ Nicaragua đã yêu cầu chính quyền ngưng biện pháp này, vì nó khiến cho nền kinh tế kiệt quệ và đang tạo ra nạn bạo lực leo thang.

Các Giám Mục viết trong thông cáo: “Chúng tôi khích lệ chính quyền lắng nghe tiếng than của người trẻ và tiếng nói của các tầng lớp xã hội liên quan tới tổ chức an ninh xã hội và huỷ bỏ các cải tổ chính trị của tổ chức này. Giới trẻ đòi hỏi quyền lợi của họ, và các bạo lực mới đây quấy phá hoà bình trong nước. Vì thế điều chỉnh lại các quyết định đã đưa ra là một dấu chỉ nhân bản, lắng nghe là con đường của lương tri, tìm hoà bình bằng mọi cách là khôn ngoan”. Các vị mời gọi mọi phiá coi đối thoại như một khả thể giúp giải quyết cuộc xung đột có thể trờ nên nghiêm trọng, nếu các quyết định đúng đắn không được đưa ra cho tất cả mọi người và đúng lúc”. Các Giám Mục Nicaragua viết thêm trong thông cáo: “Chúng tôi khước từ mọi hành động bạo lực khiến cho con cái của cùng một quốc gia đụng độ nhau. Các hành đông đàn áp của các thành phần gắn bó với chính quyền chỉ làm hư hỏng nền hoà bình. Giáo Hội khước từ các lạm dụng, các bất công và tấn kích sự tự do ở bất cử đâu bởi bất cứ ai, và Giáo Hội đề nghị dùng mọi phương tiện thích hợp để bảo vệ và thăng tiến các quyền con người, đặc biệt là quyền của dân nghèo.

Sau cùng các Giám Mục Nicaragua cũng mời gọi nhân dân thực thi quyền biểu lộ hoà bình các giá trị dân sự và tin mừng” Chúng tôi xác tín rằng tình liên đới đích thực trong lúc này là trân trọng người dân Nicaragua như bản vị, và cương quyết kiên trì dấn thân cho công ích, nghĩa là cho thiện ích của tất cả mọi người, vì chúng ta tất cả đều là các bản vị con người” (FIDES 21-4-2018)

Linh Tiến Khải
All the contents on this site are copyrighted ©.