2018-04-22 12:35:00

Papa Francisc a sfințit astăzi 16 preoți, printre care și unul din România


RV 22 apr 2019. ”Străduiți-vă să fiți pe placul numai al lui Dumnezeu, nu al vostru sau al oamenilor, și, aducându-vă aminte de păcatele voastre, fiți mereu milostivi!”: este mandatul încredințat în mod ideal de papa Francisc celor 16 noi preoți pe care i-a sfințit astăzi, Duminica Bunului Păstor, în bazilica Sfântul Petru. Printre noii preoți, așa cum s-a mai spus, se află și pr. Francisc Lăcătuș, din congregația Mica Operă a Divinei Providențe (a Sf. Alois Orione). Înconjurați de formatori, rude și prieteni, noii preoți vor celebra în curând prima Sfântă Liturghie în parohiile care i-ai însoțit pe timpul formării, pr. Lăcătuș urmând să celebreze chiar astăzi în parohia romană ”Toți Sfinții” de pe Via Appia Nuova (ora 19.00).

La predica Sfintei Liturghii, prezidată la ora 9.15 în bazilica vaticană, Sfântul Părinte a urmat textul așa numitei ”omilii rituale” din Pontificalul Roman pentru sfințirea preoților. Omilia pune accentul pe identitatea și misiunea preotului, care este conformat lui Cristos pentru a sluji poporul lui Dumnezeu.

Papa Francisc: «Ei vor fi conformați lui Cristos, marele și veșnicul preot, vor fi consacrați ca adevărați preoți ai Noului Legământ și, prin această îndatorire, care îi unește în preoție episcopului lor, vor fi predicatori ai Evangheliei, păstori ai poporului lui Dumnezeu și vor prezida activitățile de cult, mai ales în celebrarea jertfei Domnului».

Adresându-se direct candidaților la preoție, Sfântul Părinte i-a îndemnat să împartă tuturor acel Cuvânt al lui Dumnezeu pe care ei înșiși l-au primit cu bucurie, să citească și să mediteze cu regularitate Cuvântul Domnului ”ca să credeți ceea ce ați citit, să-i învățați pe alții ceea ce voi înșivă ați învățat în credință, să trăiți ceea ce ați învățat”. Prin slujirea lor, ”jertfa spirituală a credincioșilor este dusă la desăvârșire pentru că este unită la jertfa lui Cristos, care ”prin mâinile voastre, în numele întregii Biserici, este adusă în mod nesângeros pe altar la celebrarea Sfintelor Taine”.

Papa Francisc: «Dați-vă seama de ceea ce faceți! Imitați ceea ce celebrați pentru ca, participând la misterul morții și învierii Domnului, să purtați moartea lui Cristos în mădularele voastre și să umblați împreună cu El în noutatea vieții. Prin Botez veți adăuga noi credincioși la poporul lui Dumnezeu. Prin sacramentul pocăinței veți ierta păcatele în numele lui Cristos și al Bisericii. Și aici mă opresc ca să vă cer: vă rog, nu obosiți în a fi milostivi! Gândiți-vă la păcatele voastre, la mizeriile voastre pe care Isus le iartă. Fiți milostivi! Prin uleiul sfânt veți aduce mângâiere celor bolnavi».

În fine, pontiful a amintit îndatorirea rugăciunii care îl face pe preot, îndeosebi prin Liturgia orelor, ”să dea glas poporului lui Dumnezeu și omenirii întregi”. De aici, îndemnul final:

Papa Francisc: «Conștienți că ați fost aleși dintre oameni și rânduiți spre binele lor ca să vă ocupați de cele ce sunt ale lui Dumnezeu, îndepliniți cu bucurie și caritate lucrarea preoțească a lui Cristos, dornici să fiți pe placul numai al lui Dumnezeu, nu al vostru sau al oamenilor urmărind alte interese. Numai slujirea lui Dumnezeu, pentru binele sfântului popor credincios al lui Dumnezeu. (...) Să aveți mereu înaintea ochilor exemplul Bunului păstor care nu a venit să fie slujit, ci ca să slujească, să-l caute și să-l mântuiască pe cel care era pierdut».

(rv – A. Dancă)
All the contents on this site are copyrighted ©.