2018-04-19 12:41:00

Ferenc pápa csütörtöki homíliája: nem létezik fotelből végzett evangelizálás


Csütörtök reggeli szentmiséjén Ferenc pápa kiemelte, hogy a Szentlélek miként ösztönzi a keresztényeket az evangelizálásra, amely három kulcsszó köré épül: kelj fel, lépj közel és indulj ki a helyzetből.

Minden kereszténynek kötelessége és küldetése az evangelizálás. Kérje a kegyelmet, hogy meghallgassa a Szentlelket, hogy ki tudjon lépni önmagából és meg tudja mutatni közelségét az emberekhez, nem teóriákból, hanem konkrét helyzetekből kiindulva. Így fogalmazott Ferenc pápa csütörtökön reggel a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmiséjén. A Szentatya az Apostolok Cselekedetéből vett napi szakaszról (ApCsel 8,26-40) elmélkedett, amelyben az Úr angyala azt mondja Fülöpnek: ,,Kelj föl és menj délre, arra az elhagyatott útra, amely Jeruzsálemből Gázába visz le!''

Isten Szavának magja

Ferenc pápa felidézte, hogy István vértanúsága után nagy üldözés tört ki és a keresztények, illetve a tanítványok szétszéledtek mindenfelé, Júdeában és Szamáriában. De éppen az üldöztetésnek ez a szele ösztönözte a tanítványokat, hogy tovább lépjenek.

Ahogy a szél teszi a növények magjaival, tovább fújja és elveti azokat, itt is így történt – hangsúlyozta a pápa. Tovább léptek Isten Szavával és elvetették azt. Humorosan azt mondhatnánk: így született meg a ’propaganda fide’, a hithirdetés. Az üldöztetésből, a széltől sarkallva vitték a tanítványok előre az evangelizálást. Az Apostolok Cselekedeteinek a napi szakasza nagyon szép... Az evangelizálásról szóló igazi írás. Így evangelizál az Úr. Így akarja, hogy evangelizáljunk mi is.

Az evangelizálás három szava

Ferenc pápa kiemelte, hogy a Szentlélek ösztönözte Fülöpöt – és bennünket keresztényeket is – az evangelizálásra. Ez pedig három kulcsfogalomra épül: kelj fel, lépj közel és a helyzetből indulj ki.

Az evangelizálás nem egy jól felépített terv a prozelitizmusra, az erőszakos térítésre, vagyis, hogy induljunk el és szedjünk össze rengeteg követőt itt-ott... Nem! – nyomatékosította a pápa. A Lélek mondja meg, hogy miként kell elvinni Isten Szavát Jézus nevében az emberekhez. A Szentlélek pedig így kezdi: Kelj fel és menj el arra a helyre. Nem létezik fotelből végzett evangelizálás. Kelj fel és menj el. Lépj ki önmagadból! Mindig. Légy mindig mozgásban. Menj el arra a helyre, ahol az Igét kell hirdetned.

A Szentatya emlékeztetett, hogy sok férfi és nő elhagyta hazáját és családját, hogy távoli vidékekre elvigye Isten Szavát. Sokszor nem voltak felkészülve fizikailag erre, mert nem rendelkeztek antitestekkel, hogy ellenálljanak az ottani betegségeknek és fiatalon meghaltak vagy vértanú halált szenvedtek. Az evangelizálás vértanúi ők – ahogy egy bíboros mondta a pápának.

Nem elmélet kell az evangelizáláshoz

A pápa ezt követően rámutatott, hogy nincs szükség egyfajta „evangelizációs kisokosra”, hanem közelségre, az emberek mellé állásra van szükség, hogy lássuk mi történik és a helyzetből induljunk ki, ne az elméletből, a teóriából.

Elméletben nem lehet evangelizálni. Az evangelizálás testközeli, személytől személynek szól. A helyzetből és nem az elméletekből indul ki. Jézus Krisztust hirdeti és a Lélek bátorsága ösztönzi a keresztelésre. Menj, menj addig, amíg érzed, hogy befejeződött a műve. Így történik az evangelizálás. Ez a három szó kulcsfogalom minden keresztény számára, akiknek életükkel, saját példájukkal és szavukkal kell evangelizálni. Kelj fel, lépj közel és indulj ki a konkrét helyzetből. Ez egy egyszerű módszer, ez Jézus módszere. Jézus így evangelizál. Mindig mozgásban volt, mindig úton volt, mindig az emberek közelében és mindig a konkrét helyzetekből indult ki. Evangelizálni csak ezzel a három hozzáállással lehet a Lélek erejével. A Lélek nélkül ez a három hozzáállás sem működik. A Lélek ösztönöz minket, hogy felálljunk, közel lépjünk és a helyzetekből induljunk ki – fejezte be csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa.

(sv)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.