2018-04-17 13:35:00

Ispanijos Vyskupų konferencijos sesija: jaunimas ir pašaukimai


Madride balandžio 16-20 dienomis vyksta Ispanijos Vyskupų konferencijos pavasario plenarinė sesija. Spalį vyksiantis Vyskupų sinodas, skirtas jaunimo reikalams, ir pašaukimų krizė Ispanijoje – tai pagrindinės iki penktadienio vyksiančio posėdžio temos. Jas, kaip Bažnyčios Ispanijoje prioritetus, sesijos atidarymo kalboje paminėjo Ispanijos Vyskupų konferencijos pirmininkas, Valjadolido arkivyskupas kard. Ricardo Blazquez Perez.

Kalbėdamas apie rudenį Vatikane vyksiantį Sinodą, kardinolas visų pirma iškėlė dialogo, susikalbėjimo su jaunimu būtinumą. Neįmanoma susikalbėti jei vienas pašnekovas neklauso ką kitas sako. Jauni žmonės skundžiasi, kad mes jų neklausome, kad mes kalbame visiškai nesidomėdami kam skirti mūsų žodžiai. Toks paternalistinis santykis, pasak kardinolo, yra didžiausia nesusikalbėjo priežastis. Reikia dialogo ir artumo, kitaip visos kalbos nieko nereiškia.

Kita kardinolo Ricardo Blazquezo Perezo paliesta tema – pašaukimų krizė. Dar palyginti neseniai Ispanijos seminarijos buvo pilnos; šiandien labai trūksta pašaukimų. Per pastaruosius kelis dešimtmečius labai sumažėjo stojančiųjų į seminarijas, taip pat labai išaugo kunigų amžiaus vidurkis. Kartais kunigų stygiaus problemą bandoma spręsti pasikviečiant kunigus iš kitų šalių, tačiau tai, kardinolo įsitikinimu, tik improvizacija ir ne visai teisingas laikinas sprendimas. Visų pirma turime išaiškinti pačios problemos esmę: pašaukimų į kunigus krizė, pašaukimų į pašvęstąjį gyvenimą krizė, taip pat ir pašaukimo į gyvenimą santuokoje krizė yra ne kas kita įkrikščioninimo krizės pasekmės. Kviesdamiesi kunigus iš užsienio mes tik „administruojame“ krizę, o ne ieškome išeities. Turime surasti atsakymą į labai rimtą ir įpareigojantį klausimą: ką daryti, kad šiandienis jaunas žmogus išgirstų ir priimtų pašaukimą?
All the contents on this site are copyrighted ©.