2018-04-16 09:04:00

Pave Frans’ fredsappell for Syria


Etter Regina caeli-bønnen søndag 15. april appellerte pave Frans nok en gang om fred i Syria. Han sa:

Jeg er dypt bekymret over den aktuelle verdenssituasjonen. Til tross for de midler som det internasjonelle samfunnet har til rådighet sliter man med å enes om felles handling for å vinne fred i Syria og i andre deler av verden. Idet jeg uopphørlig ber om fred og oppfordrer alle mennesker av god vilje til å gjøre det samme, appellerer jeg på nytt til alle politisk ansvarlige om å la rettferdighet og fred råde.
All the contents on this site are copyrighted ©.